O-STA

Podjetje Dole Food Company, Inc. odobrava dvostrankarski dogovor o podaljšanju andskih trgovinskih preferencialov in se zavzema za hitro kongresno odobritev

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornija.--(BUSINESS WIRE)�-27. junij, 2007�-Podjetje Dole Food Company, Inc. hvali napore vodstva kongresnih odborov za trgovino in odobrava dogovor o podaljšanju Zakona o pospeševanju trgovine z državami andske regije in o zatiranju drog. Podjetje Dole poziva člane kongresa, naj močno podprejo ta dogovor z glasovi v prid zakonodaji za podaljšanje Zakona za 8 mesecev.

Podjetje Dole je največji svetovni proizvajalec in prodajalec visoko kvalitetnega svežega sadja, sveže zelenjave in sveže rezanih rož, ki ima poslovalnice in zaposlene širom sveta. Podjetje ima znatne poslovalnice v andski regiji, kjer svojim skoraj 14.000 zaposlenim omogoča visoko kvalitetne in dobro plačane službe. Prisotnost podjetja Dole v regiji omogoča v teh državah gospodarsko stabilnost.

Michael Carter, izvršilni podpredsednik in generalni svetovalec podjetja Dole, je dejal: "Zakon je igral ključno vlogo pri spodbujanju podjetja Dole, da je uresničilo znatne naložbe v andsko regijo, kakršna je na primer pridelava rož -- ki podpira skoraj 6.500 dobro plačanih služb regiji. Podjetje Dole v imenu več tisoč zaposlenih v andski regiji odobrava dvostrankarski dogovor o podaljšanju Zakona in poziva k močni podpori za hitro odobritev dogovora."

Podjetje Dole Food Company, Inc., z dohodkom v višini 6,2 milijarde ameriških dolarjev v letu 2006, je največji svetovni proizvajalec in prodajalec visoko kvalitetnega svežega sadja, sveže zelenjave in sveže rezanih rož. Podjetje Dole trži rastočo linijo pakiranih živil in zamrznjenega sadja, ter v živilsko-pridelovalni industriji vodi na področju prehranskega izobraževanja in raziskav.

To sporočilo vsebuje "izjave, ki se nanašajo na prihodnost" v okviru pomena zakona o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji iz leta 1995, ki vključujejo številna tveganja in negotovosti. Izjave, ki se nanašajo na prihodnost, ki so osnovane na trenutnih pričakovanjih uprave, je običajno mogoče identificirati po uporabi izrazov kot so "lahko", "bo", "pričakuje", "misli", "namerava" in podobnih izrazov. Možna tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročili pomembnejši odmik dejanskih dogodkov ali rezultatov, kakor so navedeni ali nakazani tukaj, vključujejo z vremenom povezane pojave; odzive trga na pritisk industrije glede količin; zaloge in cenitev izdelkov in surovin; spremembe v obrestnih merah in menjalnih tečajev valute; gospodarske krize in varnostna tveganja v državah v razvoju; mednarodne konflikte; ter kvote, tarife in druge vladne ukrepe. Več informacij o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na finančne rezultate podjetja Dole, je vključenih v vložkih pri KVP, vključno z Letnim poročilom na obrazcu 10-K.

KONTAKT:

Dole Food Company, Inc.

Marty Ordman, 1-818-874-4834