O-STA

Dole Food Company, Inc. v sodelovanju s Kostariko najavil projekt z nevtralnimi ogljikovimi emisijami

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornija, ZDA--(BUSINESS WIRE)�-9. avgust, 2007

Podjetje Dole Food Company, Inc. je danes objavilo, da je njena kostariška podružnica Standard Fruit de Costa Rica podpisala prelomni sporazum z nacionalnim skladom za gozdove Fondo Nacional de Financiamento Forestal (FONAFIFO) in s subjektom Ministrstva Kostarike za okolje in energetiko. Podpisniki sporazuma bodo sodelovali pri projektu, ki je usmerjen v vzpostavljanje dobavne verige banan in ananasa z nevtralnimi ogljikovimi emisijami, od pridelave v Kostariki do trgov Severne Amerike in Evrope.

'Nevtralne ogljikove emisije' v povezavi z dobavno verigo banan in ananasa pomenijo, da bo ogljikov dioksid (CO2), ki se bo sproščal pri pridelavi, pakiranju, transportu in distribuciji sadja, izravnan s postopki za blažitev, ki povečujejo zajem CO2 in s tem dosegajo 'nevtralno' ravnovesje. Ti postopki vključujejo nove, učinkovitejše načine transporta, spremembe kmetijskih postopkov, ki prinesejo zmanjšanje emisij CO2, in sodelovanje z lokalnimi kmetovalci pri vpeljevanju programov za ohranjanje in obnovo gozdov.David A. DeLorenzo, predsednik in Glavni izvršilni direktor podjetja DoleFood Company, Inc., je dejal: "Okolje je skupna skrb vseh nas. Podjetja, kupci, vlade in nevladne organizacije bi si morali prizadevati za promocijo in uveljavljanje novih načinov pridobivanja in distribucije ter potrošnega vedenja, s čimer bi obrnili trende, ki so škodljivi okolju. Dole je kot največji svetovni pridelovalec in distributer sadja in zelenjave odločen, da bo prevzel pobudo v svojem sektorju, pri čemer sporazum s FONAFIFO predstavlja dobro izhodišče."

Roberto Dobles, PhD., Minister Kostarike za okolje in eneretiko je zatrdil: "Ker je Dole v globalnem merilu tako zelo pomembno podjetje pri pridelavi banan in ananasov, smo zelo veseli odločitve podjetja Standard Fruit, da si bo prizadevalo v Kostariki postati podjetje z nevtralnimi ogljikovimi emisijami, s čimer se pridružuje našim prizadevanjem, da do leta 2021 postanemo prva država na svetu z nevtralnimi ogljikovimi emisijami. S tem sporazumom Dole nakazuje svoje izjemne sposobnosti za načrtovanje in razvoj postopkov, ki bodo imeli pozitiven vpliv na okolje. Upam, da bodo tej iniciativi sledile še druge v privatnem sektorju in bomo lahko združili moči v dobro okolja."

Sylvain Cuperlier, podpredsednik, direktor za družbeno odgovornost gospodarskih družb v svetovnem merilu v podjetju Dole Food Company, Inc., je dejal: "Podjetje Dole je že dolgo znano po svojih okoljskih programih. Zdaj želimo uporabiti sisteme podjetja za upravljanje z okoljem in strokovno znanje našega osebja za pridelavo in trženje banan in ananasov z 'nevtralnimi ogljikovimi emisijami'. V ta namen želimo uskladiti vse vire, ki so na voljo v našem podjetju, in se nadalje povezati s priznanimi organizacijami. Dosežki podjetja Dole na tem področju bodo izhajali iz delovnih razmerij z našim osebjem, neodvisnimi pridelovalci, predstavniki delavcev, vlado, akademskimi krogi, nevladnimi organizacijami, strankami in dobavitelji."

Dole Food Company, Inc., s prihodki v letu 2006 v višini 6,2 milijardi USD, je največji svetovni pridelovalec in prodajalec visoko kvalitetnega svežega sadja, sveže zelenjave in sveže rezanega cvetja. Dole trži rastočo linijo pakirane in zamrznjene hrane, poleg tega je podjetje vodilno v proizvodnji industriji na področju prehranskega izobraževanja in raziskav.

To sporočilo za javnost vsebuje "trditve, ki se nanašajo na prihodnost," in so v skladu z ameriškim zakonom Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995 podvržene številnim tveganjem in negotovostim. Trditve, ki se nanašajo na prihodnost, temeljijo na trenutnih pričakovanjih vodstva in so splošno prepoznavne po uporabi besed, kot so "lahko", "bo", "pričakuje", "verjame", "namerava" in podobno. Potencialna tveganja in negotovosti, ki lahko povzročijo večje odstopanje dejanskih rezultatov od pričakovanj, ki so izražena ali nakazana v tem sporočilu, vključujejo vremenske pojave; odziv trga na gospodarske pritiske zaradi količin; zaloge in cene proizvodov in surovin; spremembe obrestnih mer in valutnih menjalnih razmerij; gospodarske krize in varnostna tveganja; mednarodne konflikte; in kvote, tarife in drugi vladne ukrepe. Nadaljnje informacije o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na finančne rezultate podjetja Dole najdete v dokumentaciji podjetja, vloženi na Komisijo za vrednostne papirje (SEC), vključno z letnim poročilom.

Kontakt:

Dole Food Company, Inc.

Kontakt v ZDA:

Marty Ordman, 818-874-4834

ali

Kontakt v Evropi:

Sylvain Cuperlier, +33-1-44-17-30-60