O-STA

Sporočilo s seje nadzornega sveta Petrola:

Člani nadzornega sveta delniške družbe Petrol so na včerajšnji seji razpravljali o poslovnih načrtih nastopa družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., preko hčerinskih družb v Bosni in Hercegovini ter Hrvaški na trgih jugovzodne evrope.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovnimi načrti družb Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo in Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb, in soglašal z dokapitalizacijo teh dveh družb. Z načrtovanimi dokapitalizacijami se bo utrdil položaj obeh družb in omogočila širitev njunega delovanja.

Istočasno se je nadzorni svet seznanil s poslovnim načrtom družbe Petrol Plin d.o.o. in soglašal s tem, da se vse aktivnosti družbe Petrol , d.d., in Apegas, d.o.o., združijo v navedeni družbi.