O-STA

Izšel je oktobrski Denarni pregled ARC Banke Slovenije

Obveščamo Vas, da je izšel Denarni pregled Analitsko raziskovalnega centra Banke

Slovenije za oktober 2001.

Denarni pregled

Povzetek

(Oktober 2001)

Prvi popravki ocen o letošnji gospodarski rasti in rasti v prihodnjem letu, po dogodkih 11. septembra so že na razpolago in po pričakovanjih znižujejo dosedanje ocene. Ocene zagospodarsko rast v ZDA ostajajo še naprej slabše kot za EU(12). V globalu naj bi se svetovna gospodarska rast v letu 2002 znižala iz dosedanjih 3,5% na 2,5% do 2,75%. Posledice slabšanja gospodarskih razmer v razvitih ekonomijah slovensko gospodarstvo ne bo moglo v celoti nadomestiti s še vedno visoko konjunkturo v državah bivše Jugoslavije in SZ ter pričakovano rastjo domačega povpraševanja v prihodnjem letu.

Tekoča dinamika aktivnosti v industriji kaže v avgustu znake stagnacije, ki skupaj s pesimističnimi pričakovanji glede izvoza ne obeta izboljšanja v zadnjem trimesečju letos. Rast mase plač ostaja še naprej na relativno visoki ravni in se bo s septembrsko uskladitvijo še povečala.

Cenovni pritiski iz tujine se počasi umirjajo. Zaradi manjšega povpraševanja so se cene nafte in primarnih surovin na svetovnih trgih znižale in bodo po pričakovanjih okrog te ravni ostale do konca letošnjega leta. Ocenjujemo, da bi učinki teh zmanjšanj, če ne bi bili nadomeščeni s trošarinami, zmanjšali domačo inflacijo do konca leta za okrog 1,3 odstotne točke.

Ugodna tolarska likvidnost se še napaja iz deviznih prilivov, čeprav so se le-ti v septembru znižali na najnižjo raven v zadnjih šestih mesecih. Devizni tečaj EUR po posegu BS na trgih tujega denarja ponovno narašča. V strukturi M3 se še naprej krepijo vezane tolarske vloge srednje in dolgoročne narave, kar podaljšuje povprečno ročnost tolarskih vlog, ki se je do septembra letos že povečala za 8 dni na 118 dni.

Trendno razdolževanje gospodinjstev pri bankah se je nadaljevalo tudi v tretjem trimesečju, neto zadolženost podjetij pa stagnira.

Celotna verzija:
http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2001/oktober2001.pdf
(1041 KB) (oktober 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.