O-STA

Perutnina Ptuj želi nagraditi obstoječe sodelovanje z BiH

Vlaganje v BiH gospodarstvo je za perutnino Ptuj preteklost in prihodnost

V Perutnini Ptuj so odločeni za povečevanje sodelovanja s partnerji v BiH

Ptuj, 30. oktobra - Perutnina Ptuj, ki je pred dnevi z zadovoljstvom pospremila meddržavno pogodbo o liberalizaciji gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in BiH, zdaj želi, da bi se obojestransko gospodarsko sodelovanje med državama še okrepilo. "Pričakujemo, da bodo podjetja v BiH pripravila ustrezno ponudbo svojih izdelkov, ki bodo zadovoljila pričakovanja slovenskih partnerjev. To je namreč ednini pogoj, ne samo za to, da bi podpisani sporazum zaživel tudi v praksi, ampak tudi zato, da se gospodarsko sodelovanje okrepi v obojestransko zadovoljstvo. Perutnina Ptuj si to še posebej želi, saj povsem razumemo, da se tudi živilskopredelovalna branža v BiH, želi potrditi na svetovnih trgih, najprej pa na trgih novonastalih držav nekdanje Jugoslavije, ki jih tudi sama še dovolj dobro pozna."

To je med današnjim obiskom Kemala Huseinovića, za okrepitev gospodarskega sodelovanja med državama zadolženega odpravnika poslov na Ambasadi BiH v Sloveniji, v Perutnini Ptuj poudaril predsednik uprave in generalni direktor te družbe, dr. Roman Glaser. Perutnina Ptuj namreč prav sedaj bije bitko proti ponarejevalcem njenega paradnega izdelka, piščančje klobase Poli, na trgu BiH. Ta klobasni izdelek Mesna industrija Lijanovići v tej državi prodaja praktično v identičnem ovitku z imenom Pili, po zelo podobni ceni, kot je iz Ptuja uvoženi original. Da gre za tipični ponaredek, bi ga potrošniki na trgu zlahka zamenjujejo, so pokazale tako znanstvene ekspertize, kot laične ocene poslovno skrajno nekorektnega obnašanja. Zato je tudi Kemal Huseinović danes v Perutnini Ptuj obljubil, da bo v okviru diplomatskih pristojnosti storil vse, za obrambo zaščitene industrijske lastnine in blagovne znamke tega podjetja. "Bosni in Hercegovini takšni primeri niso ne v čast, ne v korist," je poudaril Kemal Huseinović in dodal, da si njegova država v tem trenutku najbolj želi spodbud gosposdarskega razvoja. Tudi s kapitalom iz tujine. Izrazil je obžalovanje, da tudi zaradi zadržkov na strani njegove države, še ni realizirana naložba za vzpostavitev vzreje in predelave piščančjega mesa v Veliki Kladuši, za kar je Perutnina Ptuj že pred dvemi leti pripravila projekt in kapital.

Vodstvo Perutnine Ptuj je za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in BiH, posebej zadolženemu Kemalu Huseinoviću, predstavilo projekt ustanavljanja nove gospodarske družbe v tej državi, z večinskim kapitalskim vložkom s strani Perutnine Ptuj, ki naj bi ga realizirali že v bližnji prihodnosti. "Perutnina Ptuj je v svojem obdobju sodelovanja z BiH, ki traja že od leta 1964 in ni bilo prekinjeno niti v najhujših časih vojne za osamosvojitev te države, že veliko vlagala v to državo. Res je, da je tudi ves čas intenzivno trgovala, vendar je pri tem skrbela tudi za spodbujanje in razvoj obojestransko koristnega sodelovanja. Ob tem je tudi kakovost izdelkov, ki jih izvažamo v Bosno in Hercegovino, enaka kot tistih, ki jih prodajamo na trgu Evropske Unije," je ob predstavitvi certifikatov kakovosti in licenc za izvoz na trge EU, ki jih med slovenskimi perutninskimi podjetji ima edino Perutnina Ptuj, Kemalu Huseinoviću danes v Ptuju ponazorila Nada Krajnc, članica uprave in direktorica trženja te družbe.


Vodstvo Perutnine Ptuj, je danes Kemalu Huseinoviću, posredovalo še povabilo, naj tudi živilskopredelovalna industrija BiH začenja osvajati slovenski trg. "V odprtem tržnem gospodarstvu ni prostora za kakršnekoli omejitve, zato smo izjemno nezadovoljni, ko spremljamo komentarje, da nasprotujemo uvozu BiH izdelkov na slovenski trg. Resnica je namreč ravno nasprotna. Želimo se soočiti tudi s to konkurenco v Sloveniji, res pa je, da smo za odprto tržno tekmovanje, temelječe na pridobivanju kupcev s kakovostjo in konkurenčno cenovno politiko, ne pa s ponaredki, ki niso v čast niti poizvajalcu, ki se jih loteva, še manj pa državi v kateri nastajajo. Tudi odgovornost države Bosna in Hercegovina je, da z vsemi sredstvi omogoča delovanje pravnega reda, zaščite industrijske lastnine in tržnega gospodarstva, pa tudi uresničevanje tistih norm, ki bodo tuje vlagatelje v gospodarstvo te države prepričale, da gre za varno naložbo v razvojno perspektivnem in pravno urejenem okolju," so trenutno najvišjemu diplomatskemu predstavniku BiH v Sloveniji, povdarili v Perutnini Ptuj. Svojo odločenost, da v najkrajšem možnem času zagotovijo vsem svojim izdelkom iz perutninskega mesa, neoviran dostop do zvestih kupcev, branijo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. V rokah najvišjih predstavnikov BiH pa je, ali bodo s podobnimi potezami kot je falsificiranje Perutninine klobase Poli, državo pozicionirali v mračni Balkan, ali pa jo s preprečevanjem tudi takih odklonov, vendarle začeli približevati Zahodu.

Kemal Huseinović je poudaril odločenost BiH, da se država kar najhitreje približa in odpre na Zahod, zato ima tudi na primeru nadaljnjega preprečevanja falsificiranja enega od najbolj priljubljenih mesnih izdelkov pri svojih potrošnikih in pred svetom, priložnost za udejanjenje svojih obljub.