O-STA

Banka Slovenije in NLB bosta organizirali in gostili letošnjo letno skupščino članov Evropskega združenja za bančno zgodovino

Obveščamo vas, da sta Banka Slovenije in Nova ljubljanska banka d.d. v okviru proslav ob 10. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije organizatorici in gostiteljici letošnje letne skupščine članov Evropskega združenja za bančno zgodovino (EABH) in redne letne tematske konference z naslovom "Vloga bančništva 20. stoletja v kriznih situacijah in pri obnovi", ki bo 18. in 19. maja potekala v prostorih ljubljanskega Narodnega muzeja.

Po pozdravnem nagovoru guvernerja Banke Slovenije Mitje Gasparija bosta slavnostna govornika dr. France Arhar in predsednik Uprave NLB Marko Voljč. Na povabilo dr. Arharja se bodo konference udeležili tudi nekateri aktualni ali zdaj že bivši guvernerji nekaterih evropskih centralnih oz. predstavniki tujih poslovnih bank, ki so od osamosvojitve Slovenije nudile Banki Slovenije nesebično in prijateljsko pomoč in mladi Sloveniji organizirale prvo finančno posojilo.

Prvi modul konference bo obravnaval slovenske izkušnje iz naslovne tematike. Svoja strokovna referata bosta prispevala prof. dr. Ivan Ribnikar (Slovensko bančništvo v tranziciji) in prof. dr. Franjo Štiblar (Primerjava bančnih kriz 30 in 90 let 20. stoletja). V nadaljevanju konference se bodo s svojimi referati zvrstili prominentni evropski in izvenevropski akademiki, strokovnjaki na področju ekonomske in bančne zgodovine. Na konferenco je prijavljenih približno 100 tujih in 30 slovenskih udeležencev.

Banka Slovenije in Nova Ljubljanska banka d.d. sta že nekaj let članici Evropskega združenja za bančno zgodovino (EABH) s sedežem v Frankfurtu na Maini, ustanovljenega 29. novembra 1990 na pobudo predstavnikov evropskih bank in univerzitetnih profesorjev kot neprofitna organizacija Glavna cilja EABH sta pospeševanje ohranitve dragocenih arhivskih gradiv in iniciranje in pospeševanje raziskav bančne zgodovine. Združenje je most med bančniki - praktiki in akademiki - ekonomskimi zgodovinarji in arhivarji. Članice združenja so praviloma le pravne osebe. Trenutno šteje 70 članov iz 21 evropskih držav. Med člani EABH najdemo ugledne centralne (tako n.pr. CB Belgije, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Italije, Portugalske, Španije, Švice, Združenega kraljestva, ter Banko za mednarodne poravnave in Evropsko centralno banko) in poslovne banke (Deutsche Bank, ABN AMRO, Société Générale Paris, Barclays Bank, Rotschild Bank, Credit Suisse, UBS, HSBC, Credit Lyonnais, Bank Austria. Konference se bodo udeležili predstavniki omenjenih finančnih institucij .