O-STA

Izjava za javnost

Urad RS za varstvo konkurence je 25. 10. 2001 sprejel odločbo, s katero je družbi Ljubljanske mlekarne d.d. izdal negativni izvid glede Pogodbe o dolgoročni združitvi sredstev za skupno poslovanje v obrat za predelavo mleka v sire in druge mlečne proizvode, sklenjene med Ljubljanskimi mlekarnami in Združenim kmetijsko gozdarskim podjetjem Kočevje - Kmetijsko gospodarstvo. Obravnavana pogodba namreč ni sporazum iz prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, Ljubljanske mlekarne pa s sklenitvijo in izvajanjem te pogodbe tudi niso zlorabile prevladujočega položaja na trgu odkupa mleka v Republiki Sloveniji v smislu 10. člena istega zakona.