O-STA

Koncentracija družb Interbrew in Pivovarna Union

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 21. 12. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Interbrew Central European Holding B.V. in Pivovarna Union d.d. skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se bo izvedla na podlagi javne ponudbe za odkup, na podlagi katere namerava Interbrew v Pivovarni Union pridobiti 51 % lastniški delež.

Urad je izdal odločbo že na podlagi preizkusa priglasitve koncentracije. Ugotovil je, da je priglašena koncentracija sicer podrejena določbam zakona, vendar ni izkazan resen sum, da bila neskladna s pravili konkurence. Urad je odločbo izdal ob upoštevanju konkurenčnih dejavnikov in znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga proizvodnje in prodaje piva v Republiki Sloveniji. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence.