O-STA

V Dovžanovi soteski se sanirata dva mostova

V avgustu je stekla sanacija dveh hudo poškodovanih mostov na lokalni cesti Tržič Jelendol. Prvi se nahaja pred vhodom v Dovžanovo sotesko, ob sotočju Tržiške Bistrice in Vranjega potoka, drugi pa tik pred vasjo Jelendol.

Oba mostova sta bila že dlje časa v slabem stanju, najhujše poškodbe pa so se pojavile po neurju septembra 2007. Visoke vode so odnesle tlak mostu oz. zavarovanje dna struge med oporniki, zaradi poglobitve struge so bili mostni oporniki spodkopani in temelji razgaljeni. Prvi most v Dovžanovi soteski ima poškodovano tudi premostitev in s tem voziščno konstrukcijo, saj je rob armiranobetonske plošče deloma razpadel. Zaradi hitrega napredovanja poškodb in predvsem zaradi velike obremenjenosti mostu, ki jo povzročajo težki tovornjaki, je bila sanacija nujna.

Na prvem mostu v Dovžanovi soteski, se je izvedlo zavarovanje dna struge med mostnima opornikoma s tlakom iz kamna v betonu. Dno struge se je dodatno zavarovalo z grobo kamnito zložbo, leva in desna brežina mostu sta zaščiteni z zidom iz kamna v betonu. Poškodovana mostna plošča se bo sanirala, prav tako pa tudi poškodovan del asfaltne ceste.

Na drugem mostu pred vasjo Jelendol se je prav tako zavarovalo dno struge, saniral se je močno spodkopani desni opornik. Desna brežina se bo sanirala s kamnito zložbo v dolžini 14m.

Predračunska vrednost del znaša približno 26.000 €.

Kontaktna oseba:

Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave

Tel.: 04/ 59 71 510

E-mail: drago.zadnikar@trzic.si