O-STA

Kje so tiste stezice k'so včasih bile - fotografska razstava

Celje, 28. avgust 2009- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje ta petek odpira fotografsko razstavo z naslovom "Kje so tiste mejice k'so včasih bile" v trgovskem centru Mercator v Celju. Gre za razstavo enaindvajsetih fotografij, ki prikazujejo mejice kot prebivališče živali in rastlin. Razstava bo na ogled do 15. septembra.

Mejice so pasovi dreves in grmišč, ki navadno razmejujejo zemljišča. Običajno so na odprtih kmetijskih površinah, imajo pa izjemno ekološko in biodiverzitetno vrednost ter varovalno vrednost pred vetrovi in vodno erozijo. Mejice bi v resnici morale močno pridobivati na svoji veljavi, a kot kaže, se vseh prednosti na prvi pogled "neuglednega grmovja" še ne zavedamo. Tudi zato, smo se na Zavodu RS za varstvo narave odločili mejice predstaviti na enaindvajsetih fotografijah.

Mejice so s strani varstva narave in s tem ohranjanja biotske raznovrstnosti izjemnega pomena. Tu je prostor za gnezdenje mnogih, tudi ogroženih ptic. Lahko predstavljajo pribežališče za živali, kadar na kmetijskih površinah kmetje obdelujejo zemljo ali travniških površinah kosijo. Tu najdemo tudi nekatere redke predstavnice rastlinskega sveta, predvsem pa mejice lahko ublažijo moč vetrov in erozijo. Včasih so bile mejice sestavni del polj in travnikov, danes pa so na mnogih mestih zaradi čim boljšega izkoristka kmetijske površine prej izjema kot pravilo. Prav mejice pa lahko predstavljajo kamenček v mozaiku blažilcev posledic neugodnih vremenskih razmer, ki smo jim priča v zadnjem času.

Otvoritev razstave je v petek, 28. avgusta ob 18 uri, kjer bomo pomen mejic tudi predstavili, obiskovalce pa bosta nagovorila tudi v.d. direktorice dr. Mirjam Galičič in Tomaž Pungartnik, predstavnik Mercatorja. Poleg tega, da gre za poučno razstavo o naši krajini, je tudi primer dobre prakse sodelovanja strokovne institucije in gospodarske družbe Mercator s katero sodelujemo že pet let. Ocenjujemo, da je tak način sodelovanja izjemnega pomena, saj strokovne vsebine dosežejo široko populacijo, gospodarske družbe pa na takšen način pokažejo, da so družbeno odgovorne.

Razstava bo na ogled do 15. septembra, je brezplačna, na voljo vsem obiskovalcem trgovskega centra Mercator v Celju.

Več Informacij:

Mateja Kocjan

Odnosi z javnostmi

Tel: 031 617 370

E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si