O-STA

Razstava "ohranimo želvo" na Turistici

Portorož, 7. decembre, 2009 - Zavod RS za varstvo narave in zavod Biocen sta v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije - Turistico Univerze na Primorskem v avli fakultete pripravila razstavo "Želva išče prijatelje". Ob tej priložnosti bo v sredo 9. decembra ob 15. uri o problematiki varovanja morskih želv predaval biolog Dejan Putrle. Razstava pa bo odprta med 9. in 18. decembrom.

V minulih letih je zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s piranskim akvarijem in zavodom Biocen izvajal projekt "Ohranimo bisere slovenskega morja". Projekt je nastal na osnovi dogovora med družbo Petrol d.d. in Ministrstvom za okolje in prostor in pomeni pomembno prelomnico v odnosu širše družbe do problematike ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in življenjskih okolij. Družba Petrol d.d. je s podporo projektu pokazala, da je odgovornost za ohranjanje narave in trajnostni razvoj stvar vseh segmentov družbe in ne le Ministrstva za okolje in prostor ter različnih strokovnih institucij.

V sklopu navedenega projekta je bil med drugim uspešno izveden tudi podprojekt Ohranimo želvo v slovenskem morju. Aktivnosti so bile namenjene predvsem zbiranju podatkov o pojavljanju morske želve glavate karete v slovenskem morju, sodelovanju z ribiči ter obveščanju in osveščanju širše javnosti o stanju te ogrožene vrste ter o nujnosti drugačnega ravnanja z morskim ekosistemom. Podprojekt je bil zelo odmeven in je pomembno prispeval k večji občutljivosti javnosti za problematiko, povezano z ekološkim stanjem slovenskega morja in morskega ekosistema v celoti.

Obveščanju in ozaveščanju javnosti je namenjena tudi postavitev razstave "Želva išče prijatelje", ki je bila že postavljena na nekaterih javnih prostorih. Tokrat bo ob otvoritvi o sredozemskih morskih želvah, njihovi ogroženosti predaval biolog Dejan Putrle, ki se je leta 2008 udeležil tudi strokovnega seminarja na temo varovanja morskih želv na Cipru.

Več informacij:

Dejan Putrle

Zavod Biocen

Tel: 031 339 290

Robert Turk

ZRSVN OE Piran

Tel: 05 6710 900