O-STA

Ponovno čistimo Uršlo goro!

Proces opuščanja kmetijskih zemljišč predstavlja v Sloveniji kot tudi širše po Evropi velik gospodarski in kmetijski problem, zato tudi letos nadaljujemo aktivnosti usmerjene v čiščenja zaraščajočih površin na vrhu Uršlje gore. To so bili tudi z zaključki lanskoletne delavnice na kmetiji Ošven pod Uršljo goro na Koroškem.

Lansko jesen je na kmetiji Ošven potekala delavnica "Uršlja gora - med preteklostjo in prihodnostjo", v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec. Eden od sklepov delavnice je bil, da se aktivnosti usmerjene v čiščenja zaraščajočih površin na vrhu Uršlje gore nadaljujejo tudi v letošnjem letu.

Čiščenje površin, ki se zaraščajo, izvajamo zato, da preprečujemo zaraščanje in s tako ohranjamo visokogorske travnike. Z zaraščanjem travišč se namreč siromaši in zmanjšuje število zavarovanih in redkih rastlinskih vrst, kot tudi posebni habitati.

S čiščenjem izboljšujemo življenjski prostor ruševca in divjega petelina, ohranjamo pasišča divjadi ter ohranjamo kulturno krajino in identiteto prostora.

Na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave bo potekala letošnja prostovoljna akcija 17. oktobra 2009 (zbor bo ob 7.00 uri na parkirišču pred ZGS OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1). Akcije se bodo udeležili člani lovskih družin, vključeni v Koroško lovsko zvezo: LD Podgorje, Prežihovo, Slovenj Gradec in LD Pogorevc; sodelovala bodo tudi regionalna Planinska društva. Strokovno pomoč pri izvedbi akcije bosta nudila Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec in Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor.

Kot že omenjeno proces opuščanja kmetijskih zemljišč pomeni velik problem. Vsebine kulturne krajine se nezadržno izgubljajo. Opuščena območja povzročajo upad biotske raznovrstnosti in habitatov - bivališč, ki so vezana na (pol)kulturno krajino. Današnja neenotna podoba krajine odseva poteze, ki so se izoblikovale v preteklosti. Pokrajina se spreminja neprestano, še posebej zaradi dinamične povezave med naravnimi in družbenimi oziroma kulturnimi dejavniki v okolju. Gre za nedokončan proces, ki ga vodi naravno okolje in človekove aktivnosti v njem. Pomembno je razumevanje procesov sprememb v krajini ter ohranjanje naravovarstvenih vsebin in posebnosti, ki jih je krajini vtisnil človek. Zavedati se moramo, da večjih procesov v naravi ne moremo voditi, lahko pa jih skušamo usmerjati.

Uršlja gora z okolico sodi po estetskih, kulturnih in naravovarstvenih vrednotah med vrednejša območja Koroške. Omenjeno območje je z vidika ohranjanje narave eno najpomembnejših lokacij v tem delu Slovenije, s poudarjenimi naravovarstvenimi vsebinami izbranih delov narave in kot tako vredno posebne pozornosti.

Dodatne informacije:

dr. Jurij Gulič, univ.dipl.inž.gozd.

višji naravovarstveni svetovalec

Zavod RS za varstvo narave OE Maribor

tel: 02/333-13-74

gsm: 041-731-967

Zdravko Miklašič, dipl.inž.gozd.

Vodja odseka za gozdne živali in lovstvo

Zavod za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec

tel:041 657 688