O-STA

Usposabljanje turističnih vodnikov Ljubljane

V ponedeljek, 5. novembra, se je v Ljubljani pričelo usposabljanje za pridobitev licence za turistične vodnike mesta Ljubljane, ki ga organizira Zavod za turizem Ljubljana. To bo prva generacija turističnih vodnikov Ljubljane, ki se bodo usposabljali po novem programu. Letos junija je namreč Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel odlok, v katerem je opredeljeno, da lahko po Ljubljani vodijo le vodniki, ki imajo pridobljeno ustrezno licenco za vodenje. Pogoja za pridobitev licence, ki jih opredeljuje nov odlok sta dokončana najmanj srednja šola, znanje vsaj enega tujega jezika in uspešno opravljeno usposabljanje za turističnega vodnika Ljubljane, ki ga izvaja Zavoda za turizem Ljubljana.

Tako se bo po novem programu usposabljanja do srede decembra letos, usposobila prva generacija turističnih vodnikov Ljubljane. V Zavodu za turizem Ljubljana so zadovoljni s prijavami, saj se tečaja udeležuje preko 40 kandidatov za turistične vodnike.

"Ljubljana je postala prepoznaven turistični cilj. Razveseljujoč je podatek, da se je število vodstev po Ljubljani povečalo za 32% v primerjavi s preteklim letom. Turistični vodniki, ki imajo neposreden kontakt z gosti, imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju slike o Ljubljani ter seznanjanju z njeno ponudbo. Zato je naš cilj, da za potrebe vodenja po Ljubljani vzpostavimo sodelovanje z usposobljenimi in dobro pripravljenimi vodniki, ki obvladajo vodenje in so prilagodljivi vsaki posamezni skupini," pravi Barbara Vajda, v.d. direktorice Zavoda za turizem Ljubljana.

Program, ki so ga pripravili v Zavodu za turizem Ljubljana (ZTL), ustreza zahtevam odloka Mestne občine Ljubljana, hkrati pa je obogaten z rezultati dolgoletnih praktičnih izkušenj. Kotizacija za tečaj usposabljanja za turistične vodnike po Ljubljani znaša 25.000 tolarjev. Vsem, ki bodo uspešno opravili preizkus znanja, bo ZTL povrnil polovico vplačane kotizacije. Vsebina tečaja zajema enourno predstavitev Zavoda za turizem Ljubljana, 6 ur predavanj iz arheologije, 8 ur iz zgodovine, 16 ur iz umetnostne zgodovine in arhitekture Ljubljane, 5 ur iz spoznavanja turistične ponudbe okolice Ljubljane, 2 uri iz geografije in urbanističnega razvoja, 4 urna seznanitev z zgodovino in dogajanji na tradicionalnih prireditvah in festivalih ter galerijsko dejavnostjo ter tehniko samega vodenja in spoznavanje kodeksa turističnih vodnikov. Poleg teoretičnega dela bodo bodoči vodniki opravili 12 ur strokovnih ogledov vseh muzejev v Ljubljani in še 4 ure praktičnega prikaza vodenja tako peš kot z avtobusom.

Tečaj poteka štiri krat na teden po štiri ure, in sicer ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih. Predavanja se bodo zaključila 29. novembra letos in v drugem tednu v decembru bodo kandidati opravljali ustne izpite pred strokovno komisijo. Izpit za turističnega vodnika Ljubljane obsega preverjanje znanja iz treh predmetov (arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine) in praktičnega dela vodenja. Pozitivno opravljeni izpit pomeni pridobitev licence za vodenje po Ljubljani. Vodniki bodo pridobili vodniško izkaznico , ki jo bodo pri opravljanju vodniške dejavnosti morali obvezno nositi s seboj. Veljavnost izkaznice se bo podaljševala vsako leto, podaljševanje licence pa bo temeljilo na številu kakovostno opravljenih vodstev.

Še ena pomembna novost, ki jo opredeljuje odlok in ki bo prispevala k dvigu kakovostnega vodenja po Ljubljani: za »divje« vodenje oziroma vodnike brez pridobljene licence, odlok predvideva denarno kazen, in sicer 150.000 tolarjev za agencijo ali drugo pravno osebo, ki je najela takšnega vodiča in 100.000 tolarjev za samostojne podjetnike.

Turistični obisk Ljubljane se je napram lani občutno povečal, zato so potrebe po dobro usposobljenih turističnih vodnikih vedno večje. Podatki za mesec oktober kažejo, da so imeli v Turistično informacijskem centru v Ljubljani tudi po 7 do 8 naročenih vodstev na dan. Največ vodstev je v maju, juniju, septembru, oktobru.

Zavod za turizem Ljubljana, ki je nastal šele pred kratkim, ima pred seboj smele načrte, čakajo pa ga številne pomembne naloge. Po besedah Barbare Vajda, sodi naloga usposabljanja turističnih vodnikov Ljubljane, med pomembnejše.

"Poleg vremena je turistični vodnik najpomembnejši faktor pri oblikovanju končnega vtisa o kraju, ki si ga ogledamo. Glede na to, da na vreme nimamo vpliva, priložnosti, da pripomoremo k usposabljanju kakovostnih turističnih vodnikov, ne bomo zamudili," pravi v.d. direktorice Zavoda za turizem Ljubljana, Barbara Vajda.