O-STA

TIC na železniški postaji v novih prostorih

V okviru Zavoda za turizem Ljubljana delujeta v Ljubljani dva turistično informacijska centra, na Stritarjevi in na železniški postaji. Prav slednji se je do nedavnega stiskal na majhnem odprtem prostoru v predverju železniške postaje. Pred kratkim pa so pridobili primernejši prostor v izmeri približno 40 kvadratnih metrov in dejavnost turistično informacijskega centra začeli opravljati na novi lokaciji.

Novi prostori omogočajo predvsem bolj individualen in prijaznejši pristop do obiskovalcev. V prvih dneh delovanja v novih prostorih, pravi informator Matevž Kanoni, že opažajo povečan obisk.

V TIC-u posredujejo turistom osnovne informacije o namestitvenih zmogljivostih, o turističnih znamenitostih in prireditvah, ki potekajo v Ljubljani. Posredujejo klasične vodene oglede mesta, zainteresirane skupine pa lahko naročijo tudi specializirane oglede, na primer: Plečnikovo, Prešernovo, baročno ali secesijsko Ljubljano. Poleg servisiranja domačih in tujih gostov, v TIC-u sistematično zbirajo podatke o dogajanju v Ljubljani, o zasedenosti namestitvenih zmogljivosti v mestu ter spremljajo število obiskovalcev TIC-a.
V letošnjem letu so zabeležili rekordno število turistov. Obisk je večji za preko 50% v primerjavi z lanskim letom.

Glede strukture obiskovalcev TIC-a na železniški postaji, ugotavljajo, da gre predvsem za mlajše ljudi, ki potujejo individualno oziroma v t.i. »lastni režiji«. Praviloma imajo namestitev v Ljubljani že rezervirano, potrebujejo pa informacije o mestu in o možnostih preživljanja prostega časa. Precej je tudi izletnikov, ki pripotujejo v Ljubljano med vikendom.

Nad široko bazo informacij, ki jo lahko pridobijo, so turisti mnogokrat prijetno presenečeni. Kot pravi Sonja Juranovič, vodja TIC, opažajo, da turisti, ki ostanejo v mestu dalj časa, povprašujejo po izletih v druge kraje v Sloveniji. V te namene TIC zelo dobro sodeluje z drugimi lokalnimi turističnimi organizacijami, predvsem pri izmenjavi informacij o dogajanjih po regijah.
Seveda pa je v ospredju prizadevanje, da turistom, ki pridejo v našo prestolnico, posredujejo čim več kakovostnih informacij turističnega značaja, ki se vežejo na Ljubljano. K temu bo pripomogla tudi najnovejša pridobitev – infomati, ki so jih postavili v oba TIC-a. V prihodnjem letu pa bodo svojo dejavnost razširili s prodajo turističnih spominkov in turistične literature, ki ni namenjena brezplačnemu razdeljevanju.