O-STA

Ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu

Ljubljana, 3. september 2009 - Na 47. kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni bodo na strokovnem srečanju v četrtek 3. 9., ki nosi naslov "Žive meje med njivami - biotska raznovrstnost in varstvo kulturnih rastlin v času klimatskih sprememb", sodelovali tudi strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave. Mejice ali žive meje so namreč bogat vir biotske raznovrstnosti tudi redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.

Žive meje ali mejice so pasovi dreves in grmišč, ki jih najdemo na odprtih kmetijskih površinah in imajo izjemno ekološko in biodiverzitetno vrednost ter varovalno vrednost pred vetrovi in vodno erozijo. Zaradi sposobnosti zadrževanja vode pa mejice prevzemajo tudi pomembno vlogo blažilca podnebnih sprememb.

Mejice so naravovarstvenem smislu izjemne prav zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, saj tu gnezdijo mnoge, tudi ogrožene vrste ptic in prebivajo nekatere redke predstavnice rastlinskega a in živalskega sveta, predvsem pa mejice lahko ublažijo moč vetrov in erozijo. V preteklosi so bile sestavni del tradicionalne kulturne krajine, ki pa danes vse bolj izginja.

Na kmetijskem sejmu bo v četrtek, 3. septembra bo na strokovnem srečanju sodelovala tudi v.d. direktorice dr. Mirjam Galičič, mag. Matjaž Jež s predstavitvijo biotske pestrosti živih mej ter Mateja Žvikart, ki bo skupaj s predstavnikom Ministrstva za kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano predstavila nove, naravovarstveno obarvane KOP (kmetijsko okoljski program) ukrepe. Ob tem bodo na stojnici na vprašanja obiskovalcev sejma odgovarjali strokovnjaki, na voljo pa bo tudi različno tiskano gradivo s področja varstva narave.

Mateja Kocjan

Naravovarstvena svetnica,

Odnosi z javnostmi

031 617 370

e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si

www. zrsvn.si