O-STA

Lek zelo uspešen v prvih devetih mesecih

Zvečevanje prodaje na najpomembnejših trgih – Stopnja rasti prodaje poslovne skupine višja od rasti prodaje matične družbe – Doseženi rezultati dobra podlaga za doseganje in preseganje letnih ciljev – Lek se predstavlja mednarodnim vlagateljem in delničarjem po Evropi

Farmacevtska družba Lek d. d. (Lek) je v letošnjih devetih mesecih prodala za 50,4 milijarde SIT, kar je za 24,4 % več kot v enakem lanskem obdobju in 80 % načrtovane prodaje za letošnje leto.

Rast prodaje v poslovni skupini je bila 31,8-odstotna, rast prodaje matične družbe pa 21,5-odstotna. To dokazuje dinamičnost družbe in izrazito usmerjenost k širitvi obsega poslovanja in utrjevanju tržnih deležev na najpomembnejših trgih.

K rasti poslovne skupine pomembno prispevajo rezultati letos kupljenih družb v tujini. Poudariti je treba, da je pri devetmesečni prodaji upoštevana prodaja romunske družbe PharmaTech. Prodaja poljske družbe Argon je bila vključena v rezultate poslovne skupine Lek oktobra in bo dodatno prispevala k rezultatu skupine ob koncu leta.

V Sloveniji, ki je Lekov največji trg, se prodaja zaradi sprememb v tržnem okolju zvečuje zmerno (za 9 %), pri tem pa je pomembno, da je Lek v tretjem četrtletju dosegel vodilni tržni delež med farmacevtskimi družbami v Sloveniji.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je prodaja najbolj zvečala v regiji Skupnost neodvisnih držav (za 38,7 %) in regiji zahodna Evropa, ZDA in čezmorske države (za
37,2 %). Po prodaji pa je bila med regijami najuspešnejša regija srednja in vzhodna Evropa (prodaja se je zvečala za 28,6 %).

Lekov najpomembnejši izdelek Amoksiklav smo uspešno tržili tudi v prvih devetih mesecih letošnjega leta: prodaja se je zvečala predvsem z nadaljnjo internacionalizacijo trženja tega izdelka.

Delež prodaje farmacevtskih izdelkov in učinkovin, našega vodilnega programa, je v prvih devetih mesecih znašal 83,1 % in je bil najhitreje rastoči Lekov program (za 25 %).
Podobno, 24-odstotno rast je dosegel program Lekove domače lekarne, ki ima 7,5-odstotni delež v celotni Lekovi prodaji. V njej je imel program veterine 4,5 %, kozmetike 3,4 % in medicinskih pripomočkov 1,5 %.

Lek svojim delničarjem z zadovoljstvom sporoča, da dosežena prodaja v prvih devetih mesecih letošnjega leta presega dinamične načrtovane cilje. Ob dobrih prodajnih napovedih do konca leta optimistično pričakujemo, da bodo poslovni cilji za leto 2001 doseženi in tudi preseženi.

Internacionalizacija poslovanja s širitvijo marketinško-prodajnih in drugih dejavnosti v tujini dobiva v letu 2001 novo dimenzijo s prevzemi tujih družb. To pa je še dodatna komponenta pri rasti obsega poslovanja. S tem udejanjamo strategijo rasti in gradimo Lek kot skupino farmacevtskih podjetij, ki je ena vodilnih v osrednji in vzhodni Evropi, dobro pa je prepoznavna tudi v preostalih delih sveta.

V okviru rednega komuniciranja Leka s svojimi delničarji, vlagatelji in finančnimi analitiki bo predsednik uprave Metod Dragonja skupaj z Lekovim finančnim direktorjem Markom Dražumeričem in vodjem odnosov z vlagatelji in delničarji Marjanom Novakom konec tega tedna obiskal nekaj evropskih finančnih središč v Veliki Britaniji in Skandinaviji, kjer bo finančni javnosti predstavil Lekove devetmesečne rezultate poslovanja. To je le prvi del predstavitve, ki se bo nadaljevala konec novembra v Frankfurtu, Zurichu in na Dunaju.