O-STA

15. Slovenski festival znanosti

Med 22. in 24. septembrom 2009 bo potekal v Ljubljani (Cankarjev dom, Slovenski etnografski muzej) 15. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Od podzemlja do zvezd". Kakor predhodne je tudi tega pripravila Slovenska znanstvena fundacija v sodelovanju s številnimi domačimi partnerji in izvajalci. Od tujih partnerjev letos sodelujeta Nasa in Orkney International Science Festival. Pokrovitelj festivala je gospod Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Glavni namen letošnjega in tudi vseh dosedanjih slovenskih festivalov znanosti je (bil) približevanje znanosti, tehnologij in inovacij ljudem na sproščen, zanimiv, a strokovno neoporečen način. Druga značilnost pa je brezplačni vstop na vse dogodke. Gospod Borut Pahor, predsednik Vlade RS in pokrovitelj 15. slovenskega festivala znanosti je v sporočilu udeležencem festivala med drugim zapisal:

"Slovenski festival znanosti predstavlja tradicionalno prireditev posvečeno predstavitvi in popularizaciji raziskovalne dejavnosti in ustvarjalnosti. Že vrsto let je to osrednja prireditev te vrste za odprto diskusijo o mestu slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu."

Znanost mora priti bliže k ljudem. Za to so v prvi vrsti odgovorni raziskovalci vseh delujočih generacij, da zgradijo s predstavljanjem, komuniciranjem in navduševanjem mostov do vseh radovednih in vedoželjnih ljudi. Marsikateremu strokovnjaku je to poslanstvo v prijetno dolžnost. Mednje se vsekakor uvrščata astronavtka Sunita Williams ter vrhunski fizik prof. dr. Dušan Petrač iz ZDA, pa tudi številni raziskovalci iz Slovenije. Popularizatorji in komunikatorji znanosti pa prihajajo tudi iz vrst učiteljev in politikov. Primera za to sta Eoin F. Scott in Howie Firth iz Orkney International Science Festivala na Škotskem, ki že 12 let sodeluje s slovenskim festivalom znanosti pri izmenjavi znanstvenikov in promotorjev znanosti.

Vsebine letošnjega festivala znanosti je Slovenska znanstvena fundacija oblikovala v sodelovanju s tremi strokovnimi partnerji in sicer z Uradom Republike Slovenije za meroslovje, Slovenskim etnografskim muzejem ter Kemijskim inštitutom iz Ljubljane ter z Naso.

Glavne teme bodo tako vesolje (astronavtika, astronomija), meroslovje, naravoslovje (kemija, analiza živil, fizika, biologija), matematika, genomika (osebna genomika) in Afrika (egiptologija, etnologija, misionologija).

Vsi trije strokovni partnerji so tudi pokrovitelji ali sopokrovitelji posameznega festivalskega dneva. Prvi festivalski dan, torek, 22. september 2009, je posvečen spominu na vsestranskega tehniškega strokovnjaka Jožefa Mraka (1709 - 1786), drugi dan Ignaciju Knobleharju (1819 - 1858) ter tretji dan nobelovcu Frideriku Preglu (1869 - 1930).

Glavni podporniki so Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Urad RS za meroslovje, BTC, Mercator, Krka, Kemijski inštitut, Ljubljanske mlekarne in Delo. Festival pa je podprlo v kompenzacijski obliki več založb, z odprtimi vrati za oblikovalce festivala pa več raziskovalnih inštitutov, muzejev in drugih zavodov.

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana,

tel.: 01 / 426 35 90, faks: 01 / 426 35 91, www.szf.si, edvard.kobal@szf.si