O-STA

Letošnji prejemniki priznanja "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju"

Na slavnostni akademiji zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije, ki bo v četrtek, 16. decembra 2010, ob 18. uri v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti bodo podeljena za leto 2011 štiri (4) priznanja "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju". Komisija, ki jo je vodil dr. Marko Frelih, je določila, da so prejemniki dr. Edvard Kobal, mag. Violeta Bulc, izr.prof.dr. Gregor Majdič in uredništvo revije Gea.

Dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije, popularizator znanosti in publicist, bo priznanje prejel "za izjemne uspehe pri organiziranju različnih dogodkov komuniciranja znanosti, še zlasti 16. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo "Ideje spreminjajo svet", Ljubljana, september 2010, v katerega izvedbo mu je uspelo aktivno vključiti nad 30 vrhunskih slovenskih raziskovalcev iz raziskovalnih inštitutov in univerz"

Mag. Violeta Bulc, direktorica Vibacom, d.o.o., glasnica in razširjevalka inovacijskega novinarstva v širšem evropskem prostoru ter promotorica inovacijskega ekosistema v globalnem prostoru, bo priznanje prejela "za pobudo in vodenje gibanja inovacijske kulture na Slovenskem ter za komuniciranje pomena znanja, inovativnosti in modrosti s pomočjo klasičnih in elektronskih medijev".

Izr.prof.dr. Gregor Majdič, učitelj in raziskovalec na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, bo priznanje prejel "za odlično komuniciranje izbranih področij znanosti v obliki dveh knjig (o skrivnostih življenja, o srednjeveškem znanju medicine), v številnih poljudnoznanstvenih člankih v slovenskih časopisih in revijah (Delo, Jana, Mag, Playboy) ter v okviru radijskih oddaj (Intelekta, Ultrazvok)".

Uredništvo poljudnoznanstvene revije Gea (Andrej Guštin, Anja Leskovar, Irena Duša in Ksenija Marc) bo priznanje prejelo "za 20-letno uspešno poslanstvo komuniciranja znanosti z bralci na privlačen, širokemu krogu razumljiv in zgovoren način".