O-STA

Uradna otvoritev Mednarodnega leta kemije

KEMIJA JE NAŠE ŽIVLJENJE IN NAŠA PRIHODNOST

Leto 2011 je Organizacija Združenih narodov razglasila za Mednarodno leto kemije. Izbira letošnjega leta je povezana s 100. obletnico podelitve prve Nobelove nagrade za kemijo prvi znanstvenici, Mariji Curie roj. Sklodowska. Iz tega izhaja pomen proslavljanja vloge žensk v kemiji, čeprav so kot posameznice oz. skupaj s kolegi prejele tovrstno nagrado le štiri ženske. Dalje je mednarodno leto priložnost za navduševanje mladih šolajočih se ljudi za izbiro življenjskega poslanstva na področju kemije oz. v kemijski ali njej sorodni industriji.

Je tudi izziv za načrtovanje odgovornih programov izobraževanja, usmerjanja in izpopolnjevanja kadrov. Krovno geslo Mednarodnega leta kemije, "Kemija - naše življenje, naša prihodnost", poudarja velik pomen kemijske znanosti, vloge kemičark in kemikov ter kemijske industrije za uspešno življenje posameznikov in nacionalnih družb. V mednarodnem letu si bodo kemičarke in kemiki v številnih državah sveta, tudi v Sloveniji, prizadevali svet kemije, kemijskega in kemičnega približati državljanom na zanimiv, privlačen in razumljiv način.

Mednarodno leto kemije je bilo uradno slovesno razglašeno v Parizu 27. januarja 2011. Tega in naslednjega dne (28. januarja) sta oba organizatorja, Unesco in Iupac (Mednarodna zveza čiste in uporabne kemije), pripravila posebno prireditev na sedežu Unesca, ki so se je udeležile delegacije iz številnih držav. V slovenski so bili prof.dr. Stane Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisije za Unesco in rektor Univerze v Ljubljani, prof.dr. Venčeslav Kaučič, predsednik Slovenskega kemijskega društva, in dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije.

V Sloveniji bo mednarodno leto kemije slovesno razglašeno 9. februarja 2011 (Steklena dvorana GH Union, 18:00). Med drugim se je bosta udeležila tudi nj.eksc. gospod dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, sicer častni pokrovitelj proslavljanja v naši državi, ter gospod Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v slovenski vladi.

Kontaktna oseba:

  • Dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije, tel.: 01 / 426 35 90, e-pošta: edvard.kobal@szf.si