O-STA

Uraden začetek Mednarodnega leta kemije

Na sedežu Unesca v Parizu je 27. in 28. januarja 2011 potekala otvoritvena slovesnost Mednarodnega leta kemije. Slovesnosti so se udeležili najvišji predstavniki Unesca, Iupaca, ICSU-ja ter drugih mednarodnih in nacionalnih organizacij, trije Nobelovi nagrajenci za kemijo (prof.dr. Jean-Marie Lehn iz Francije, prof.dr. Ada Yonath iz Izraela ter prof.dr. Yuan Lee iz ZDA/Kitajska) ter vnukinja Marie Curie, prof.dr. Hélène Langevin-Joliot. V Slovenski delegaciji so bili prof.dr. Stane R. Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisije za Unesco in rektor Univerze v Ljubljani, prof.dr. Venčeslav Kaučič, predsednik Slovenskega kemijskega društva, ter dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije in predsednik Odbora Slovenskega kemijskega društva za proslavljanje Mednarodnega leta kemije v Sloveniji.

Najprej je udeležence slovesnosti nagovorila gospa Irina Bokova, generalna direktorica Unesca. Poudarila je pomen mednarodnega leta za boljše razumevanje sveta, njegovih potreb in številnih pričakovanj ljudi. Leto 2011 bo tako leto proslavljanja dosežkov v kemiji in učinkovitosti povezav kemije z naravoslovnimi in ostalimi vedami znanosti. V ospredju bo odgovorno ravnanje kemičark in kemikov, komuniciranje kemije z vsemi zainteresiranimi ljudmi in spodbujanje mladih, da si izberejo poslanstvo kemičarke oz. kemika kot svoje življenjske poslanstvo. Sledil je nagovor prof.dr. Nicole Moreau, predsednice Iupaca (Mednarodne unije čiste in uporabne kemije). Poudarila je pomen razumevanja kemije in njene vloge v družbi. Še prav posebej pa je poudarila vlogo žensk v kemiji, saj je prvi "vzrok" za proslavljanje dosežkov v zgodovini kemije 100. obletnica podelitve Nobelove nagrade za kemijo poljsko-francoski znanstvenici Mariji Curie roj. Sklodowska. Nato je zbrane nagovorila nj.eksc. gospa Valérie Pécresse, francoska ministrica za visoko šolstvo in znanost. Kot četrta ženska na vodilnem položaju je v okviru sedmih nagovorov spregovorila še gospa Catherine Bréchignac, predsednica ICSU-ja (Mednarodnega sveta znanstvenih zvez).

Slavnostno uvodno predavanje o kemiji in kemijskem pogledu na svet v široki paleti od snovi do življenja je pripadlo francoskemu znanstveniku prof.dr. Jean-Marie Lehn-u, Nobelovemu nagrajencu za kemijo (1987) in dopisnemu članu Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2003). Sledili sta dve predstavitvi zgodovinskega razvoja s poudarkom na razvoju kemije v Veliki Britaniji in ZDA ter na Kitajskem, nato pa sta v sekciji o ženskah v kemiji nastopili dve markantni osebnosti - prof.dr. Hélène Langevin-Joliot, vnukinja Marije Curie ter prof.dr. Ada Yonath, izraelska znanstvenica, ki je prejemnica dveh prestižnih nagrad - L'Oreal-Unescove nagrade "Za ženske v znanosti (2008)" ter Nobelove nagrade za kemijo (2009).

Vnukinja, profesorica Langevin-Joliot je predstavila svojo babico ne le kot znanstvenico, ampak in predvsem kot toplo in skrbno družinsko osebo. Yonathova pa je z izbranimi besedami predstavila izjemno zanimivo področje raziskav o ribosomih.

Prvi dan se je zaključil z nekaterimi zanimivimi predstavitvami vloge kemije v trajnostnem razvoju. Pri tem naj omenimo nastop uvodnega predavatelja prof.dr. Yuan Lee-ja, Nobelovega nagrajenca za kemijo (1986) ter dr. Rajendra K. Pachauri-ja, direktorja Medvladnega panela o podnebnih spremembah (panel je leta 2007 prejel Nobelovo nagrado za mir; med njenimi članicami pa je tudi Slovenka, prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj).

Drugi dan prireditve (28. januar) so se zvrstile predstavitve posameznih problematik trajnostnega razvoja in vloge kemije v njem (hrana, voda, energija, novi materiali) ter panel o vplivu kemije na okolje, gospodarstvo in družbo. Dvodnevno dogajanje v Parizu je bilo zaključeno s koncertom "Kemijske note". Mlajši glasbeniki so izvedli več del, med njimi tudi avtorjev, ki so študirali kemijo (Aleksander Borodin, Jean Ferrat).

Uradna otvoritev Mednarodnega leta kemije v Sloveniji bo v sredo, 9. februarja 2011 ob 18. uri v Stekleni dvorani GH Union v Ljubljani. Častni pokrovitelj je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.