O-STA

Letna priznanja največjim podpornikom Slovenske znanstvene fundacije

Na tradicionalni slavnostni akademiji zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije (SZF), ki bo potekala danes, 16. decembra 2010, z začetkom ob 18. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Ljubljana, Novi trg 4, bo SZF podelila priznanja donatorjem, sponzorjem in partnerjem za uspešno sodelovanje v poslovnem letu 2010. Podeljena pa bodo tudi prestižna priznanja "Prometej znanosti" in sicer za vzorno donatorstvo ter za odličnost v komuniciranju.

Priznanje "Prometej znanosti za vzorno donatorstvo" bodo prejeli akad.prof.dr. Ivan Gams ter trije umetniki, gospa Mira Ličen Krmpotić, gospod Jože Ciuha in gospod Goran Horvat.

Priznanje "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju" bodo prejeli dr. Edvard Kobal, mag. Violeta Bulc, izr.prof.dr. Gregor Majdič ter uredništvo poljudnoznanstvene revije Gea (Andrej Guštin, Anja Leskovar, Irena Duša in Ksenija Marc).

Za donatorsko sodelovanje bodo posebna priznanja prejeli Jože Ciuha, Goran Horvat, World Federation of Scientists ("Platinasti donator"), dr. Edvard Kobal, BTC, d.d. in Kemijski inštitut ("Zlati donator"); Aleš Mižigoj, Igor Akrapovič, Mira Ličen Krmpotić, akad.prof.dr. Ivan Vidav, akad.prof.dr. Ivan Gams, Krka, d.d., Institut "Jožef Stefan", Univerza v Mariboru, Delo, d.d. ("Srebrni donator"); dr. Ana Benedetič, prof.dr. Franc Cvetaš, dr. Franc Kramberger, akad.prof.dr. Andrej Kranjc, akad.prof.dr. Jože Krašovec, prof.dr. Jakob Likar, prof.dr. Barica Marentič Požarnik, prof.dr. Dane Melavc, prof.dr. Žan Jan Oplotnik, prof.dr. Marijan Peklaj, prof.dr. Krešo Puharič, prof.dr. Stanko Strmčnik, prof.dr. Lovro Šturm, akad.prof.dr. Jože Trontelj, prof.dr. Majda Žigon, akad.prof.dr. Mitja Zupančič, Zoran Janković, Vital Klabus, Mojca Arh, mag. Majda Potrata, akad.prof.dr. Jože Maček, doc.dr. Mitja Lainščak ("Bronasti donator") ter Moro&Kunst, Veris, d.o.o., MP Naložbe, d.d. ("Donator").

Za sponzorsko sodelovanje bodo priznanja prejeli Mercator, d.d, Siemens, d.o.o. ("Srebrni sponzor"); Sava, d.d., Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji ("Bronasti donator") ter NLB Leasing in Salonit Anhovo, d.d. ("Sponzor").

Za odlično partnerstvo pa bodo prejeli priznanje Urad RS za meroslovje, Urad Slovenske nacionalne konference za Unesco ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.