O-STA

SZF prejela priznanje za dobro prakso

Na letni konferenci Združenja slovenskih ustanov - fundacij, ki je potekala 19. oktobra 2010 v Ljubljani, je Slovenska znanstvena fundacija prejela priznanje za dobro prakso svojega delovanja na področju splošnokoristnega namena v izobraževanju in znanosti.

Združenje podeljuje priznanja za dobro prakso ustanovam, ki se odlikujejo v načinu in nivojih svojega delovanja in pri tem presegajo splošno sprejete prakse. S svojim načinom dela tako delujejo v odprtosti in preglednosti na nacionalnem nivoju. Združenje slovenskih ustanov tako že uresničuje Načela dobre prakse krovne evropske organizacije za ustanove, European Foundation Centre, iz leta 2007.