O-STA

Na dan brez avtomobila se je veliko potnikov odločilo za prevoz z vlakom

Na dan brez avtomobila, 22. septembra, se je z vlaki Slovenskih železnic prepeljalo za približno 2.000 potnikov več kakor po navadi na delovni dan. Število prepeljanih potnikov z vlakom na dan se je tako približalo številu 60.000. Število potnikov, ki se odločijo za prevoz z vlakom, v povprečju narašča. Vlak tako postaja čedalje bolj uporabljano sredstvo prevoza.

Slovenske železnice spodbujajo uporabo do okolja prijaznejših prevoznih sredstev, kot je tudi prevoz z vlakom, zato so se, kot že nekaj let zapored, tudi letos dejavno vključile v evropski teden mobilnosti. Tako se je bilo mogoče na evropski dan brez avtomobila, 22. septembra, z vlakom peljati le za četrtino cene. 75-odstotni popust je ta dan veljal za vsa potovanja z vlakom po Sloveniji. Na ta dan se je z vlaki SŽ prepeljalo za približno 2.000 potnikov več kakor po navadi ob torkih, število prepeljanih potnikov na ta dan se je tako približalo številu 60.000. Opravljenih je bilo tudi za 150.000 več potniških kilometrov. Na Slovenskih železnicah smo potniške vlake, zaradi povečanega števila potnikov, podaljšali tudi z dodatnimi vagoni.

Število potnikov, ki potujejo z vlakom, v povprečju zadnja leta narašča. V zadnjih petih letih je povprečna stopnja rasti prepeljanih potnikov v notranjem in mednarodnem prometu tri odstotke na leto. Leta 2008 so Slovenske železnice v notranjem in mednarodnem prometu prepeljale 16,65 milijona potnikov, kar je za 3,3 odstotka več kakor leta 2007. Večina potnikov na vlakih je stara med 15 in 50 let, med njimi pa so najbolj številčno zastopani dijaki in študentje, zaposleni in poslovni potniki. Mladi do 26. leta pomenijo največji delež potnikov Slovenskih železnic - lani skoraj 40 odstotkov vseh potnikov.

Več informacij na spletni strani Slovenskih železnic.