O-STA

SURS: Gozdarska mehanizacija in poraba goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost, Slovenija, 2004-2008

Povzetek:
Objavljamo podatke o številu strojev in o porabi goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost v Sloveniji, za obdobje 2004-2008. Doslej smo podatke o gozdarski mehanizaciji in o porabi goriv objavljali samo v Statističnem letopisu.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2653


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.