O-STA

miniMAX znižuje stroške poslovanja v Območnih združenjih Rdečega križa

V Območnem združenju Rdečega križa Nova Gorica ter v Sevnici in Cerknici so za znižanje stroškov poslovanja in izboljšanje pregleda nad prihodki in odhodki pričeli uporabljati spletno poslovno rešitev miniMAX.

ŠEMPETER PRI GORICI, 1. 10. 2009 - Učinkovitost humanitarnih organizacij je odvisna tudi od stroškovne učinkovitosti njihovega delovanja. Organizacije, kot je Rdeči križ, potrebujejo kakovostno informacijsko podporo, ki jim ob zmanjšanju administrativnih opravil ali najemanju zunanjih izvajalcev omogoča tudi nadzor nad poslovanjem. V Območnem združenju Rdečega križa Nova Gorica so letos uvedli spletni poslovni program miniMAX, s katerim so postavili osnovo za stroškovno učinkovito izvajanje humanitarnih dejavnosti.

"Manj stroškov, kot jih imamo z našim delovanjem, več sredstev lahko dodelimo za humanitarne programe," je povedal Aleš Markočič, sekretar Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica. Z uporabo miniMAXa v OZRK Nova Gorica sami poskrbijo za večino finančno-računovodskih opravil, zato jim ni potrebno plačevati storitev računovodskega servisa ali zaposlovati računovodje. "Prihranki so vidni že po 9 mesecih uporabe, kljub začetnim stroškom uvedbe. Za prihodnje leto tako pričakujemo, da bodo prihranki zaradi uvedbe miniMAXa še bolj opazni," je povedal Markočič.

miniMAX novogoriškemu Rdečemu križu zagotavlja, da imajo v vsakem trenutku vpogled v poslovanje humanitarnih dejavnosti. Možnost dnevnega spremljanja poslovanja je predvsem pomembna zaradi dejavnosti, ki imajo javna pooblastila republike Slovenije. "V našem Območnem združenju imamo ustanovljen Sklad za pomoč ljudem v stiski. V skladu se zbirajo finančna sredstva, ki so namenjena socialno ogroženim osebam iz 6 občin. Z miniMAXom na primer vodimo dnevno statistiko prihodkov in odhodkov po posamezni občini, kar pomeni, da lahko ob vsakem trenutku obveščamo javnost ali občine o tem, koliko sredstev smo namenili za posamezen socialni problem ali pa skupno nudeno pomoč ," pojasnjuje Markočič.

miniMAX so že uvedli tudi v OZRK Sevnica in Cerknica, v Ljubljani pa je postopek uvedbe pravkar v teku.

Dodatne informacije


Peter Krkoč, Marketing in odnosi z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si