O-STA

Potrošnja za IT na prebivalca v Sloveniji precej pod povprečjem EU27

Ljubljana, 19. oktober 2009 - Vrednost slovenskega tržišča IT je, merjeno v ameriških dolarjih, v letu 2008 zrasla za 13,9%, gonilo rasti pa so bile storitve IT, sledila je programska oprema, medtem ko je potrošnja za strojno opremo rastla počasneje kot celotno tržišče. Zadnje poročilo IDC navaja, da je skupna poraba za strojno opremo, programsko opremo in storitve IT v Sloveniji leta 2008 znašala skoraj 1,06 miljarde ameriških dolarjev. Gledano v lokalni valuti pa je zaradi šibkejšega dolarja tržišče IT raslo le 6,5%.

Poraba za IT je v letu 2008 v Sloveniji znašala 520 ameriških dolarjev (USD) na prebivalca. Slovenska poraba za IT predstavlja 56.9% povprečja EU27 (914 USD), kar je precej manj kot v skandinavskih državah, kot sta Danska (2.058 USD) in Švedska (1.811 USD), a vseeno več kot na Hrvaškem (299 USD), na Slovaškem (270 USD), na Poljskem (262 USD), v Bolgariji (160 USD) in v Romuniji (131 USD). Kljub majhnosti tržišča je Sloveniji pripadlo 26.4% od skupne porabe za IT v osmih državah regije Adriatik, kjer je bila povprečna poraba za IT na prebivalca precej nad regijskim povprečjem (145 USD).

V Sloveniji je v letu 2008 strojna oprema predstavljala 48,6% skupne vrednosti tržišča IT, storitve IT so prispevale k skupni vrednosti 35,0%, preostalih 16,4% trga pa je pripadlo segmentu programske opreme.

Analitki IDC pričakujejo, da bo poraba za IT v Sloveniji v naslednjih petih letih rasla s povprečno 4,0-odstotno letno stopnjo in se v letu 2013 približala vrednosti 1,3 milijarde ameriških dolarjev, pri čemer bo najhitreje rastel segment storitev IT.

Kriza, ki je prve posledice na tržišču IT v Sloveniji začela kazati konec leta 2008, je zaradi potrebe po zmanjšanju stroškov vplivala na potrošnjo za IT in jo omejila predvsem na neprekinjeno delovanje sistemov, medtem ko so nove investicije odpovedane ali izpeljane z namenom povečanja konkurenčnosti in zmanjšanja stroškov.

"Potrošnja za IT bo v Sloveniji utrpela velike posledice krize v letih 2009 in 2010. Glede na napovedi, da se bo ekonomska situacija izboljšala v začetku leta 2011, je pričakovati spodbudbujeno potrošnjo za IT," meni vodja slovenske podružnice IDC, Darja Jama. "Ker je slovensko tržišče IT relativno zrelo, se pričakuje, da bo povečan obseg zunanjega izvajanja storitev IT, sprejem storitveno orientirane arhitekture in računalništvo v oblaku vplivalo na tesnejšo povezavo med poslovanjem in tehnologijo."

Poročilo Slovenia IT Market 2009-2013 Forecast and 2008 Vendor Shares (IDC# ESQ10R9) predstavlja celotno tržišče IT v Sloveniji in napoveduje porabo za IT po posameznih tehnologijah do leta 2013. Poročilo vsebuje podatke o velikosti tržišča, tržnih deležih ponudnikov in napoved porabe v segmentih strojne opreme, programske opreme in storitev IT.

###

O korporaciji IDC:

IDC ponuja poglobljen in zanesljiv vpogled ter nasvete glede prihodnosti e-poslovanja, interneta in tehnologije, s čimer svojim partnerjem ter strankam omogoča izdelavo boljših poslovnih strategij. V podjetju IDC predvidevamo gibanja na svetovnih trgih ter z uporabo kombinacije natančnih primarnih raziskovalnih tehnik ter poglobljenih konkurenčnih analiz analiziramo tehnološki razvoj ter profile ponudnikov IT. Globalne raziskave z lokalno vsebino izdelujemo s pomočjo več kot 1.000 analitikov v 110 državah sveta, odjemalci podjetja IDC pa so največji svetovni dobavitelji opreme IT, organizacije IT in podjetja, ki se ukvarjajo z e-poslovanjem. Več informacij je na voljo na strani www.idc.com.

IDC CEMA

Mednarodna analitska hiša IDC že od leta 1990 zagotavlja najpomembnejše podatke in raziskave tržišč IKT v Srednji in Vzhodni Evropi. V tem času smo iz majhne pisarne z enim zaposlenim zrasli v vodilno podjetje v regiji na področju analiziranja trgov IT, svetovanja ter organiziranja raznovrstnih prireditev in dogodkov, ki zaposluje prek 140 analitikov v 20 državah Srednje in Vzhodne Evrope. Vodilni v najuspešnejših podjetjih in javni upravi širom Srednje in Vzhodne Evrope za sprejemanje najpomembnejših odločitev, nujnih za dolgoročen uspeh njihovih organizacij uporabljajo izsledke naših raziskav ter storitev.

IDC Adriatics z regionalnim središčem v Zagrebu, podružnicama v Ljubljani in Beogradu ter prek lokalnih analitikov v ostalih državah regije spremlja in analizira tržišča IKT v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, na Kosovem, v Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji ter Albaniji.

Kontaktni osebi:

Darja Jama

Country Manager

IDC Adriatics, Podružnica Ljubljana

Tel.: +386 1 421 0140 , Fax: +386 1 421 01 42

E-pošta: djama@idc.com

in

Katarina Rojko

Research Analyst

IDC Adriatics, Podružnica Ljubljana

E-pošta: krojko@idc.com