O-STA

Slovenski trg poslovne programske opreme v letu 2010 nekoliko bolje

Ljubljana, 5. julij 2011 - Vrednost slovenskega trga poslovne programske opreme (EAS) je v letu 2010 merjeno v ameriških dolarjih padla, merjeno v lokalni valuti (EUR) pa je zabeležila majhno rast. Analitska hiša International Data Corporation (IDC) v najnovejši raziskavi trga poslovne programske opreme tako ugotavlja, da je tudi na tem področju čutiti posledice krize in posledično oslabljenega povpraševanja.

Vrednost slovenskega trga poslovne programske opreme (EAS Enterprise Application Suite) je tako v letu 2010 dosegla 38,51 milijonov ameriških dolarjev, kar glede na leto poprej predstavlja padec; merjeno v lokalni valuti (EUR) pa je slovenski trg EAS zabeležil majhno rast. Glede na prihodke ustvarjene s prodajo omenjene paketne programske opreme so bili lani vodilni ponudniki SAP, Microsoft in Datalab.

''Slovenski trg poslovne programske opreme je v segmentu velikih in zelo velikih podjetij zasičen. To je tudi razlog, da ponudniki v zadnjem času vse bolj intenzivno iščejo poti, kako se premakniti v spodnji in obenem največji del trga. Medtem ko segment največjih podjetij sicer predstavlja pomemben vir prihodkov, pa je z vidika novih namestitev rešitev EAS največ priložnosti zagotovo v segmentu srednjih in manjših podjetij,'' meni Darja Jama, analitičarka za trge programske opreme pri analitski hiši IDC.

V okviru raziskave poslovne programske opreme analitska hiša IDC spremlja tudi razdelitev prihodkov glede na posamezna funkcionalna področja. Rešitve za upravljanje z viri podjetja tako ostajajo največje funkcionalno področje, saj je bilo kar 58,6 odstotkov vseh prihodkov ustvarjenih s prodajo omenjenih rešitev. Drugo največje in najbolj dinamično področje rasti so v lanskem letu predstavljale aplikacije poslovne analitike, katerih prodaja je skupno predstavljala 15,2 odstotkov. IDC pričakuje, da bo slednje področje tisto, ki bo v prihodnjih letih rastlo najhitreje.

Največji investitor v poslovno programsko opremo še naprej ostaja predelovalna dejavnost, sledi proizvodnja končnih izdelkov.

Raziskava slovenskega trga poslovnih rešitev (Slovenia Enterprise Application Software 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares (IDC #ER11T) ponuja pregled slovenskega trga EAS, kvalitativne in kvantitativne informacije, analize ter napovedi. Ponudnikom ponuja odgovor na vprašanja o velikosti trga, tržnih deležih in glavnih dejavnikih, ki vplivajo na trg poslovne programske opreme.

###

O korporaciji InternationaI Data Corporation (IDC):

IDC ponuja poglobljen in zanesljiv vpogled v prihodnost e-poslovanja, interneta in tehnologije ter svojim partnerjem ter strankam svetuje pri izdelavi boljših poslovnih strategij. V podjetju IDC predvidevamo gibanja na svetovnih trgih ter z uporabo kombinacije natančnih primarnih raziskovalnih tehnik ter poglobljenih konkurenčnih analiz analiziramo tehnološki razvoj ter profile ponudnikov IT. Globalne raziskave z lokalno vsebino pripravlja več kot 1.000 analitikov v 110 državah sveta, odjemalci podjetja IDC pa so največji svetovni dobavitelji opreme IT, organizacije IT in podjetja, ki se ukvarjajo z e-poslovanjem. Več informacij je na voljo na strani www.idc.com.

IDC CEMA

Mednarodna analitska hiša IDC že od leta 1990 zagotavlja najpomembnejše podatke in raziskave tržišč IKT v Srednji in Vzhodni Evropi, Bližnjem Vzhodu in Afriki. Lokalne pisarne v 19 državah, vključujoč dva regijska centra in lokalni analitiki v preostalih državah regije pripravljajo svoje raziskave in svetujejo na podlagi kombinacije natančnih primarnih in sekundarnih analiz in interakcije s strankami. Smo vodilno podjetje v regiji na področju analiziranja trgov IT, svetovanja ter organiziranja raznovrstnih prireditev in dogodkov. Vodilni v najuspešnejših podjetjih in javni upravi za sprejemanje najpomembnejših odločitev, nujnih za dolgoročen uspeh njihovih organizacij uporabljajo naše storitve svetovanja in izsledke raziskav.

IDC Adriatics z regionalnim središčem v Zagrebu, podružnicama v Ljubljani in Beogradu ter prek lokalnih analitikov v ostalih državah regije spremlja in analizira tržišča IKT v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, na Kosovem, v Črni gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji ter Albaniji.

Kontaktni osebi:

Darja Jama

Country Manager

IDC Adriatics, Podružnica Ljubljana

Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 421 01 40

Fax: +386 1 421 01 42

E-pošta: djama@idc.com

Veronika Žabot

Conference and Sales Manager

IDC Adriatics, Podružnica Ljubljana

Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 421 01 40

Fax: +386 1 421 01 42

E-pošta: vzabot@idc.com