O-STA

Zunanje izvajanje edini segment storitev IT, ki je v preteklem letu rastel

Ljubljana, 7. junij 2010 - Slovensko tržišče storitev IT je po podatkih analitske hiše IDC v letu 2009 doseglo vrednost 341 milijonov USD, kar predstavlja skoraj 8% upad v primerjavi z letom 2008 merjeno v USD in 3% upad merjeno v EUR. Padec potrošnje za storitve IT bi bil še večji, če večina projektov IT, kot je v navadi zaradi same narave storitev, ne bi bila že vnaprej dogovorjenih. Kljub temu je bilo za 2009 značilno drobljenje projektov v faze, zamik izvedbe ali celo odpovedi. Čeprav je kriza zavrla marsikatero investicijo v IT, pa se uporabniki vedno bolj zavedajo potencialne vloge IT za povečanje konkurenčnosti njihovih podjetij in organizacij.

"Nadaljevanje gospodarske krize bo tudi v letu 2010 oviralo investicije v IT, vendar bodo težnje po zmanjšanju stroškov na račun prednosti novih in alternativnih rešitev IT pripomogle k rasti nekaterih segmentov storitev IT. Priča smo transformaciji tržišča storitev IT kot celotnega trga IT, ki jo je kriza le še pospešila. Le-ta je pokazala tudi selektiven vpliv na potrošnjo za storitve IT. V Sloveniji so namreč v letu 2009 največje posledice krize utrpele projektne storitve IT in manj podporne storitve IT, medtem ko je segment zunanjega izvajanja rastel, saj se vedno več uporabnikov zaveda možnosti zmanjšanja stroškov ob uporabi naprednih in strokovnih rešitev zunanjih strokovnjakov," pravi Katarina Rojko, višji analitik, IDC Adriatics (Slovenija).

Ne glede na to, da je bila večina uporabnikov IT v preteklem letu primorana predvsem vzdrževati obstoječe IT okolje, investicije pa so bile izpeljane predvsem z namenom znižanja stroškov in povečanja konkurenčnosti, postaja slovensko okolje IT kottržišče storitev IT vedno bolj zrelo. V preteklem letu se je namreč povečal tako delež storitev IT v primerjavi s celotnim trgom IT, kot tudi delež zunanjega izvajanja storitev IT glede na celoten trg storitev IT.

V letu 2009 je glede na oskrbo s storitvami IT v Sloveniji in izven na najvišjem mestu med ponudniki ostalo podjetjo HERMES Softlab. Glede na povpraševanje po storitvah IT zgolj na slovenskem trgu, pa je razpored nekoliko drugačen in sicer je na najvišjem mestu ponovno skupina S&T.

S stališča povpraševanja so bili v preteklem letu v Sloveniji največji investitorji v storitve IT finančne inštitucije, državna uprava in telekomunikacije. Ti sektorji so v letu 2009 skupaj predstavljali skoraj 50% celotne porabe za storitve IT, podobno sliko pa lahko pričakujemo tudi letos.

Raziskava analitske hiše IDC Slovenia IT Services 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares predstavlja slovenski trg storitev IT v letu 2009 in napoveduje porabo na tem področju do leta 2014. Študija vsebuje informacije o velikosti trga, deležih posameznih ponudnikov in njihovih prihodkih, z razdelitvami tako po posameznih kategorijah storitev IT kot glede na posamezne gospodarske dejavnosti. V njej zasledimo tudi profile največjih ponudnikov storitev IT skupaj z njihovimi portfelji storitev, prisotnostjo na posamičnih gospodarskih področjih in največjimi posli v letu 2009.

Dodatne informacije:

Katarina Rojko, Senior Research Analyst
IDC Adriatics (Slovenia)
Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana, Slovenia
T: 386 1 42 10 140, F: 386 1 42 10 142
E: krojko@idc.com