O-STA

Analitska hiša IDC skupaj s partnerji identificira najučinkovitejše informacijsko-komunikacijske tehnologije za zmanjšanje emisij ogljika

LJUBLJANA, 30. november 2009 - Analitska hiša IDC je v sodelovanju z vodilnimi ponudniki informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pripravila pregled IKT in na katerih področjih lahko le-ta doprinesejo k takojšnjemu zmanjšanju emisij ogljika.

Raziskava se osredotoča na ključne tehnologije IKT, ki so trenutno v razvojnih fazah primernih za implementacijo v naslednjih treh letih (ob upoštevanju, da planirane investicije ostanejo nespremenjene in potrditve s strani vlad); omrežje, potrebno za njihovo delovanje, je na zadovoljivi stopnji razvitosti in zadostuje zahtevam pasovne širine; so samostojne tehnologije, primerne za uvedbo v posameznih dejavnostih in za specifične načine uporabe.

Najpomembnejše ugotovitve analitske hiše IDC o teh tehnologijah, ki bodo javno predstavljene pred pričetkom Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah v Kopenhagnu, so naslednje:

· V primeru, da bi tehnologije temelječe na IKT intenzivno uporabljali, se ocenjujeje, da bi se emisije ogljika v državah skupine G20 lahko zmanjšale do 25% v primerjavi z letom 2006.

· Raziskava kaže, da je znatna zmanjšanja mogoče doseči v gospodarskih dejavnostih, ki jih je v raziskavo zajela analitska hiša IDC,: od proizvajanje in distribucija energije, gradnje zgradb in objektov, transportu in industriji.

· Integracija virov obnovljive energije v sisteme distribucije energije s pomočjo pametnih mrež; sistemi pametnih hiš temelječih na IKT; dobavne verige z optimiziranimi IKT procesi ter kontrole motorjev in industrijskih strojev so najpomembnejši sistemi, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju emisij v zgoraj naštetih gospodarskih dejavnostih.

Roberta Bigliani, vodja raziskav za IDC Energy Insights, je rezultate raziskave komentirala z naslednjimi besedami: "Tehnologije temelječe na IKT imajo znaten potencial pri zmanjševanju emisij ogljika. Prednost izpostavljenih tehnologij je ta, da so trenutno v procesu razvoja že primerne za implementacijo oz. so že bile izvedene uspešne implementacije. S tovrstnimi tehnologijami bo zmanjševanje emisij ogljika in s tem povezan vpliv na globalno segrevanje lažje dosežen v krajšem času, zato predlagamo takojšnjo oceno in implementacijo teh tehnologij."

Vernon Turner, podpredsednik za področje raziskav organizacijske infrastrukture, domače potrošnje in telekomunikacij v analitski hiši IDC, je dodal: "Trdna komunikacijska in IT infrastruktura sta nujno potrebni za izkoriščanje vseh koristi teh tehnologij. Naše raziskave kažejo, da je uporaba kapacitet mobilne infrastrukture in infrastrukture fiksne telefonije integrirana z energijsko učinkovitimi infrastrukturami IT potrebna za podporo tehnologijam, ki jih navajamo v tej raziskavi."

Chris Ingle, pomočnik podpredsednika za področje svetovalnih storitev v analitski hiši IDC, dodaja: "Omejitve proračunov, s katerimi se soočajo mnoge velike ekonomije, ustvarjajo nov izziv za investicije v tehnologije, ki pomagajo pri zmanjševanju emisij ogljika. Javni in privatni sektor morata s skupnimi močmi graditi strukturne instrumente financiranja, ki bodo dali prednost investicijam temelječim na prihrankih v prihodnosti, napram tistim, ki omogočajo kratkoročne prihranke."

Rezultati prvega indeksa analitske hiše IDC o trajnostnem razvoju IKT (IDC ICT Sustainability IndexTM) bodo predstavljeni na mednarodni tiskovni konferenci, ki bo v četrtek, 10. decembra 2009, (13:30 - 17:00 CET) v Skuespilhuset (The Playhouse) v Kopenhagnu na Danskem. Več o novinarski konferenci, programu in možnosti registracije najdete na www.idc.com/events/climate.

#####

O korporaciji IDC:

IDC ponuja poglobljen in zanesljiv vpogled ter nasvete glede prihodnosti e-poslovanja, interneta in tehnologije, s čimer svojim partnerjem ter strankam omogoča izdelavo boljših poslovnih strategij. V podjetju IDC predvidevamo gibanja na svetovnih trgih ter z uporabo kombinacije natančnih primarnih raziskovalnih tehnik ter poglobljenih konkurenčnih analiz analiziramo tehnološki razvoj ter profile ponudnikov IT. Globalne raziskave z lokalno vsebino izdelujemo s pomočjo več kot 1.000 analitikov v 110 državah sveta, odjemalci podjetja IDC pa so največji svetovni dobavitelji opreme IT, organizacije IT in podjetja, ki se ukvarjajo z e-poslovanjem. Več informacij je na voljo na strani www.idc.com.

IDC CEMA

Mednarodna analitska hiša IDC že od leta 1990 zagotavlja najpomembnejše podatke in raziskave tržišč IKT v Srednji in Vzhodni Evropi. V tem času smo iz majhne pisarne z enim zaposlenim zrasli v vodilno podjetje v regiji na področju analiziranja trgov IT, svetovanja ter organiziranja raznovrstnih prireditev in dogodkov, ki zaposluje prek 140 analitikov v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Vodilni v najuspešnejših podjetjih in javni upravi širom Srednje in Vzhodne Evrope za sprejemanje najpomembnejših odločitev, nujnih za dolgoročen uspeh njihovih organizacij uporabljajo izsledke naših raziskav ter storitev.

IDC Adriatics z regionalnim središčem v Zagrebu, podružnicama v Ljubljani in Beogradu ter prek lokalnih analitikov v ostalih državah regije spremlja in analizira tržišča IKT v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji ter Albaniji.

Kontaktna oseba:

Darja Jama

Country Manager

IDC Adriatics, Podružnica Ljubljana

Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 421 01 40

Fax: +386 1 421 01 42

E-pošta: djama@idc.com