O-STA

Nova generacija slovenskih beneficiarjev Svetovne federacije znanstvenikov

V ponedeljek, 26. oktobra 2009, je sedem mladih slovenskih raziskovalcev - pet doktorjev znanosti ter dva doktoranda - s Slovensko znanstveno fundacijo podpisalo pogodbe o prejemanju neodvisne denarne podpore iz sredstev, ki jih Sloveniji dodeljuje Svetovna federacija znanstvenikov (World Federation of Scientists).

Prof.dr. Antonino Zichichi, predsednik Svetovne federacije znanstvenikov, je nove beneficiarje izbral na osnovi priporočila dr. Edvarda Kobala, direktorja Slovenske znanstvene fundacije, ki je tudi nacionalni predstavnik omenjene federacije v Sloveniji. Beneficirji so postali vsi nominiranci in sicer:

  • dr. Nejc Jelen iz Društva za biomedicinske raziskave in inovacije iz Ljubljane;
  • dr. Matija Milanič in dr. Tina Kosjek z Instituta Jožef Stefan v Ljubljani;
  • dr. Katja Rebolj s Kemijskega inštituta v Ljubljani;
  • dr. Urh Černigoj in Gregor Kosec z Univerze v Novi Gorici, in
  • Peter Železnik z Gozdarskega inštituta Slovenije iz Ljubljane.

Štirje mladi raziskovalci (Černigoj, Kosjek, Kosec, Železnik) bodo opravljali svoje raziskave na področju proučevanja onesnaženosti okolja, ostali trije (Jelen, Milanič in Rebolj) pa na področju medicine oz. biotehnologije. Skupno število vseh slovenskih mladih raziskovalcev, ki so postali beneficiarji Svetovne federacije znanstvenikov, je tako že 53.

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana,

tel: 01 / 426 35 90, faks: 01 / 426 35 91, e-pošta: edvard.kobal@szf.si, www.szf.si