O-STA

V Tržiču mladi dobivajo dve novi športni igrišči

Občina Tržič je v oktobru začela z gradnjo večnamenske ploščadi pred Podružnično osnovno šolo Lom in z obnovo športnega igrišča v Podljubelju.

Dosedanja zunanja ureditev pred šolo v Lomu je neustrezna in nevarna, saj srečevanje vozil ni mogoče, vse površine pred šolo so tudi ves čas zaparkirane. Izgradnja večnamenske ploščadi pred šolo bo staršem in obiskovalcem šole omogočala manevriranje vozil, učenci bodo hkrati dobili tudi novo športno igrišče. Šola namreč nima urejenega ustreznega športnega igrišča, kjer bi lahko potekale ure športne vzgoje, prav tako v Lomu ni igrišča, ki bi otrokom omogočalo popoldanske športne dejavnosti, igre z žogo (košarka, nogomet) in družabne igre.

V sklopu investicije se bo najprej izvedel izkop približno 360 m2 velikega zemljišča na vzhodni strani šole, asfaltni plato igrišča bo obdan z armirano betonskim zidom, ki bo imel čelno stran obdelano z lomljencem, nad krono zidu bo zgrajena varovalna, lesena ograja z zidanimi stebrički iz lomljenca.

Obnova športnega igrišča poteka tudi ob Podružnični osnovni šoli Podljubelj, kjer se bo letos izdelal betonski plato, naslednje leto pa se bodo namestila še nova igrala.

Z investicijama bomo zagotovili višjo kvaliteto pouka v obeh podružničnih osnovnih šolah ter hkrati mladim omogočili aktivno preživljanje prostega časa.

Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
mag. Borut Sajovic
ŽUPAN OBČINE TRŽIČ

Kontaktna oseba:

  • Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave. Tel.: 04/ 59 71 510