O-STA

Statistični dnevi 2009

Statistični dnevi 2009 je tradicionlano mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov, letošnje je že 19. in ima naslov Vloga statistik, analiz in napovedi pri oblikovanju globalne ekonomske krize (http://www.stat.si/statisticnidnevi.si).

Statistični dnevi 2009 bodo potekali od ponedeljka, 9. novembra, do srede, 11. novembra 2009, v holelu Radin v Radencih, otvoritev posvetovanja pa bo ob 10.00.

Naslovna tema posvetovanja je namenjena razpravam o pomenu statistik, ustreznosti statističnih merjenj in dometu napovedovanj gibanj v času ekonomske in finančne krize v svetu, ki temeljijo na statističnih podatkih. Za načrtovanje socialnih in ekonomskih politik in hitrih ukrepov so sicer na voljo številne statistike za pretekla obdobja, a razkorak med dostopnimi podatki, ki prikazujejo ekonomski napredek, in percepcijo o blaginji ljudi je pogosto velik in nerazložljiv z meritvami ustaljenih statističnih raziskovanj. Kakovost življenja ljudi, blagostanje v družbi danes težko ustrezno prikazujemo s statističnimi podatki - potrebne bodo nove vezi med raziskovalci, analitiki in akademiki ter statistiki nacionalnih statistični uradov in mednarodnih statističnih inštitucij. Razmišljanja o ustreznosti kazalnikov je poleg najgloblje globalne ekonomske krize do neke mere spodbudilo tudi poročilo Stiglitzove komisije z naslovom Merjenje ekonomske uspešnosti in socialnega napredka (http://www.stat.si/doc/drzstat/Stiglitz%20report.pdf).

Svoja stališča in razmišljanja o pomenu statistik v današnjem času bosta predstavila vabljena referenta generalni direktor Eurostata Walter Radermacher in predstavnik OECD-ja David Brackfield.

V aktualni panelni razpravi bodo svoje poglede o napovedovanju gospodarskih gibanj in vlogi statistike pri tem predstavili: dr. Timotej Jagrič, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, dr. Damjan Kozamernik, Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije, dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, mag. Boštjan Vasle, direktor UMAR-ja, in mag. Karmen Hren, vodja Sektorja za nacionalne račune SURS-a.

Tridnevno posvetovanje ima poleg naslovne teme več tematskih sklopov: problematika merjenja učinkovitosti politik, novi pristopi v izvajanju statistik, možnosti, ki jih nudijo podatki iz anket v gospodinjstvih, in pomen podatkov kot podpora politikam. Program bomo popestrili z okroglimi mizami, in sicer o informacijski varnosti in o podpori podatkov ob pristopanju k OECD.

Posvetovanja Statistični dnevi 2009 se bo udeležilo 150 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev podatkov, med njimi 30 predstavnikov tujih statističnih uradov ali mednarodnih statističnih inštitucij in univerz. Program letošnjega posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu, povzetki prispevkov pa tudi v priložnostnem zborniku v knjižni obliki (v slovenščini in angleščini).

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2009 predseduje dr. Anuška Ferligoj, redna profesorica Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki bo skupaj z dr. Andrejem Blejcem, predsednikom Statističnega društva Slovenije, in generalno direktorico Statističnega urada RS mag. Ireno Križman tudi odprla posvetovanje.

Prijazno vabljeni na Statistične dneve 2009!

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar

Odnosi z javnostmi

Statistični urad RS

Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana

www.stat.si

T.: 01 241 51 58