O-STA

V naselju Ravne novo balinišče

Ravne so eno večjih naselij v občini Tržič. Zaradi strnjene poselitve v naselju primanjkuje zlasti športnih in rekreativnih površin, po porušitvi šole ter igrišča na Zalem rovtu pa je balinišče ostalo praktično edini športni objekt. Poleg tega ga je že močno načel zob časa, ker pa je bil nadstrešek nad baliniščem postavljen brez ustreznih dovoljenj, ga je bilo pred leti del potrebno porušiti. Občina Tržič se je zato odločila, da na Ravnah zgradi novo balinišče.

Trenutno se izvaja odstranitev obstoječega objekta balinišča in prestavitev električnega kabla v lasti BPT. Do konca aprila 2010 se bo naredila kovinska konstrukcija balinišča s streho in asfaltnim platojem, kjer bodo štiri balinarske steze. Izvedla se bo še razsvetljava, vodovodni razvod za namakanje oz. zalivanje. Ob igrišču se bodo zgradile montažne tribune za gledalce, uredila in zazelenila se bo okolica balinišča, zgrajenih bo tudi enajst novih parkirnih mest.

Novo, pokrito in sodobno urejeno balinišče bo balinarjem ponujalo izvrstne možnosti za izvedbo treningov, lahko bodo organizirali različne, tudi mednarodne tekme, kar sedaj ni bilo mogoče, saj staro balinišče ni bilo v celoti pokrito. Izvedba tekem ob slabem vremenu na nepokritem objektu ni možna, zato bo pokrito balinišče pomembno tudi za ostale balinarje v Tržiču.

Občina Tržič je za izvedbo del pridobila sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport.


Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Kontaktna oseba:

  • Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave. Tel.: 04/ 59 71 510
  • Dare Primožič, predsednik balinarskega kluba Ravne. GSM: 040/ 168 930