O-STA

Kulturna dvorana v Križah

Kulturna dvorana Križe leži v središču vasi in cilj tako Občine kot krajevne skupnosti je, da se dvorana prenovi, posodobi in da postane središče družabnega in kulturnega razvoja kraja ter okolice.

Veliko oviro razvoju dvorane so predstavljala neurejena lastniška razmerja s Kmetijsko zadrugo Križe in veseli nas, da smo pretekli teden, s podpisom pogodbe s katero je Občina od zadruge odkupila garderobne prostore za dvorano, te probleme v celoti rešili. Poleg tega je Občina Tržič letos sofinancirala prenovo oken v dvorani, v naslednjem letu pa v sodelovanju s KS Križe načrtujemo tudi delno obnovo elektroinštalacij, razsvetljave in stropne izolacije.

Kulturna dvorana v Križah zaradi izjemnega prizadevanja vodstva krajevne skupnosti in ostalih krajanov s številnimi prireditvami uspešno živi. Dvorana skupaj z župniščem, cerkvijo, gostilno in trgovino tvori tradicionalno središče gorenjske vasi, zato si je Občina Tržič kot pomembno prioriteto zastavila njeno postopno prenovo, z ureditvijo njene okolice, predvsem ploščadi pred dvorano.

Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
mag. Borut Sajovic
ŽUPAN OBČINE TRŽIČ

Kontaktna oseba:

  • Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave. Tel.: 04/ 59 71 510
  • g. Slavko Bohinc, predsednik KS Križe. GSM: 041 861427