O-STA

Izšlo je tudi Delovno gradivo o oceni ravnotežnega realnega tečaja tolarja

Obveščamo Vas, da je izšlo novo Delovno gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije.

Ocena ravnotežnega realnega tečaja tolarja

mag. Andreja Strojan Kastelec

Pri vodenju tečajne politike se pogosto pojavi vprašanje, kakšna je ustrezna vrednost domače valute, da bi zagotovili nizko stopnjo inflacije in da bi hkrati ne bila ogrožena gospodarska rast. Centralna banka, ki je običajno zadolžena za stabilnost cen, lahko s premočno vrednostjo domače valute ogrozi gospodarsko aktivnost, s prešibko vrednostjo pa sproži inflacijske pritiske in pregrevanje gospodarstva.

Zato nas zanima, kakšna je ravnotežna realna vrednost tolarja. Za oceno smo uporabili koncept FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate), ki temelji na doseganju notranjega in zunanjega ravnovesja in omogoča analizo (ne)vzdržnosti realnega tečaja nacionalne valute, pri čemer je to možno ugotoviti le v primeru večjih makroekonomskih neravnovesij.

S prikazano analizo za obdobje 1993-2000 nismo ugotovili večjih odstopanj dejanskega realnega tečaja tolarja od ravnotežnega, ki zagotavlja ohranjanje makroekonomskih ravnovesij na srednji rok. Realni tečaj tolarja je bil v letu 2000 v skladu s primanjkljajem tekočega računa plačilne bilance na ravni okrog 3% BDP. Ohranjanje makroekonomsko vzdržnega ravnotežnega stanja v plačilni bilanci na tej ravni zahteva nespremenjen realni tečaj tolarja, ob predpostavki okrog 4% trendne gospodarske rasti v naslednjih petih letih.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf/realni_tecaj.pdf (217KB)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za
prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma
četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: mailto:arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti mailto:arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.