O-STA

Brezplačna konferenca "Z RAZVOJEM ZAPOSLENIH DO VEČJE USPEŠNOSTI"

Ljubljana, 2.12.2009 - Vabimo vas, da se nam pridružite, v četrtek, 10.12.2009 ob 9.30 uri, na brezplačni konferenci "Z razvojem zaposlenih do večje uspešnosti", ki bo potekala v hotelu Lev, v Ljubljani.

ABATA - Usposabljanje človeških virov v turizmu

KDAJ? V četrtek, 10.12.2009, ob 9.30 uri

KJE? Hotel LEV, Vošnjakova 1, Ljubjana, Salon Oleksa

Na konferenci bosta KADIS, vodilni partner v projektu ABATA, in Nacionalno turistično združenje, projektni partner, predstavila, kako lahko vsako podjetje izboljša svojo konkurenčnost z načrtnim delom z zaposlenimi.

Konkretno bomo predstavili:

- izkušnje iz projekta Abata, kjer smo razvili tehnike in metode ocenjevanja potreb po usposabljanjih pri zaposlenih, kot odgovor na ugotovitve, pa smo pripravili in izvedli tudi po meri izdelane programe krepitve mehkih veščin

- izzive znanja in izobraževanja v turizmu

- konkretne izkušnje sodelujočih turističnih podjetij, kot tudi projektnega partnerja s Slovaške

- primere uspešnih pristopov k usposabljanju in razvoju kadrov, ki so izbrana turistična podjetja premaknili več stopenj višje

- izkušnje Krke d.d., podjetja, ki je že petič prejelo nacionalno priznanje TOP 10 Izobraževalni management, z usposabljanjem in razvojem vodij, kjer bodo predstavili tudi svoja spoznanja in prihodnje načrte glede razvoja različnih skupin zaposlenih.

Cilj projekta Abata je pomagati podjetjem bolje in učinkoviteje usposobiti svoj kader. Gre za mednarodni projekt, ki se izvaja od decembra 2007 do decembra 2009, in je sofinanciran s strani Evropske komisije, v okviru programa Leonardo da Vinci. Tako smo v okviru projekta strokovno ocenili potrebe po usposabljanjih za različne profile zaposlenih, nato pa , glede na ugotovitve , ponudili prilagojen program treninga manj razvitih kompetenc. V ta namen smo iz tujine prenesli niz pripomočkov za oceno razvitosti kompetenc posameznega zaposlenega ter jih prilagodili in nadgradili, primerno našim razmeram. Pripomočke smo postavili v e-okolje (internetna platforma), jih praktično preizkusili s sodelovanjem 3 turističnih podjetij (Thermana d.d., Terme Čatež d.d. in Terme Snovik) ter izbranim zaposlenim ponudili tudi usposabljanje.

Kot najzanimivejša so se pokazala področja vodenja, prodaje, upravljanja časa, komunikacije in drugih t.i. mehkih veščin. Usposabljanje je bilo sestavljeno iz osebnih srečanj in delo z izbranimi e-vsebinami. S to kombinacijo smo želeli doseči kvalitetne rezultate usposabljanja, obenem pa se tudi približati podjetjem in zaposlenim (delo je bilo zaradi kombinacije e-učenja in osebnih srečanj fleksibilnejše in bolj ekonomično v smislu časa in stroškov). Istočasno smo aktivnosti preizkusili tudi z izbranimi turističnimi podjetji na Slovaškem. Rezultate teh aktivnosti (platforma z ocenjevalnimi metodami, izkušnje izdelave prilagojenih programov usposabljanja, učinke projekta, vtisi sodelujočih podjetij) bomo predstavili podrobneje na konferenci.

Udeležba je brezplačna. Potrebna je potrditev udeležbe: ga. Nina Pečoler, e-naslov: nina.pecoler@ntz-nta.si , tel: 05 971 05 76

Več o projektu ABATA je dosegljivo na spletni strani http://www.abataproject.eu/sl/

Veselimo se srečanja z vami! Vljudno vabljeni

Kadis, kadrovsko izobraževalni inženiring d.o.o. , vodilni partner

g. Peter Činkole, direktor

Nacionalno turistično združenje , partner

mag . Janez Sirše, predsednik

Prijave in dodatne informacije:
Nacionalno turistično združenje
ga. Nina Pečoler
e-mail : nina.pecoler@ntz-nta.si
Telefon: 05 971 05 76