O-STA

Prejemniki priznanj "PROMETEJ ZNANOSTI" za leto 2009

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) spodbuja vzorno donatorstvo ter odličnost v komuniciranju znanosti s pomočjo priznanj "Prometej znanosti". Priznanja podeljuje vsako leto na tradicionalnem dogodku, slavnostni akademiji Zahvalnega dneva. Letos bo slovesnost potekala 15. decembra 2009 v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani.

Priznanje "Prometej znanosti za vzorno donatorstvo" bosta prejela gospod Jože Mermal, predsednik uprave delniške družbe BTC iz Ljubljane, in gospod Igor Akrapovič, podjetnik in lastnik družbe Akrapovič, Malo Hudo.

Gospod Mermal se je odlikoval v vlogi managerja delniške družbe, ki ima razvit čut za podpiranje pobud zasebnega in tretjega sektorja; gospod Akrapovič pa kot filantrop, ki je podprl v zadnjih dveh letih dva velika projekta SZF.

Za priznanje "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju" je bilo vloženo 12 kandidatur. Posebna komisija je pod vodstvom dr. Marka Freliha na zasedanju dne 1. decembra 2009 določila tri nosilce zahvalne listine za odličnost v komuniciranju znanosti ter 8 nosilcev priznanja.

Zahvalno listino SZF bodo prejeli prof.dr. Janez Bešter z Univerze v Ljubljani za inovativen prispevek k vzpostavljanju informacijske družbe na Slovenskem; doc.dr. Tadeja Jere Lazanski z Univerze na Primorskem za komuniciranje odkritja novih povezav med majevskim in sodobnim sistemskim mišljenjem, ter skupina sodelavcev Živalskega vrta v Ljubljani (Barbara Mihelič, Irena Furlan, Petra Hrovatin, dr. Iztok Tomažič, Matjaž Kušar, Tina Kurent) za inovativen pristop k ozaveščanju ljudi o ogroženih zvereh.

Priznanje "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju" bodo prejeli prof.dr. Miran Gaberšček s Kemijskega inštituta v Ljubljani in sicer za komuniciranje raziskav v sodobnih materialih za gorivne celice, baterije in super-kondenzatorje; prof.dr. Samo Kralj z Univerze v Mariboru za prispevek k popularizaciji fizike s pomočjo posebne publikacije; dr. Miha Jeršek, mag. Matija Križnar in dr. Renato Vidrih za pripravo razstave Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani (letos oktobra); dr. Irena Vovk s Kemijskega inštituta za ozaveščanje ljudi o živilih; prof.dr. Ivan Leban z ljubljanske univerze za izviren pristop k promoviranju poklica raziskovalec-raziskovalka v okviru letnega dogodka "Noč znanstvenic in znanstvenikov"; dr. Jože Bavcon za promocijo in komunikacijo o Botaničnem vrtu v Ljubljani; prof.dr. Borut Likar, Univerza na Primorskem, za program izboljševanja javnega razumevanja raziskav in inovacij ter organizacijski odbor Mednarodnega leta astronomije (doc.dr. Andreja Gomboc, Bojan Kambič, Zorko Vičar, Boris Kham, dr. Uroš Kostić, Andrej Guštin, Aram Karalić, dr. Rok Vidmar) za izjemne uspehe pri organiziranju komuniciranja raznovrstnih astronomskih vsebin.

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana,

tel: 01 / 426 35 90, faks: 01 / 426 35 91, e-pošta: edvard.kobal@szf.si, www.szf.si