O-STA

Partnerji projekta FIDIBE razpravljali o stanju podjetništva v jugovzhodni Evropi

Ljubljana, 2009 - Na srečanju partnerjev v okviru evropskega projekta o razvoju inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva (FIDIBE) so bile predstavljene študije o stanju podjetništva v sodelujočih državah.

V okviru projekta FIDIBE so si partnerji, za povečanje inovativnega potenciala in konkurenčnosti v Jugovzhodni Evropi, zastavili:

  • nudenje podpore razvoju za oblikovanje konkurenčnih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij,
  • spodbuditi razvoj podjetništva in razvoja na znanju temelječega gospodarstva v Jugovzhodni Evropi,
  • zmanjšati razlike v gospodarskem razvoju na območju Jugovzhodne Evrope.

Cilj drugega srečanja partnerjev iz sedmih držav, ki ga je tokrat gostil Tehnološki park Ljubljana, je bil predstavitev in razprava o inovacijskih zmogljivosti sodelujočih držav. Metodologijo analize, katero so za pripravo študije uporabili projektni partnerji, je pripravil grški projektni partner - CERTH.

Partnerji so sprejeli usmeritve za nadaljnje aktivnosti, v okviru 36 mesečnega projekta, katerega namen je pripraviti priročnik standardov za vzpostavitev tehnoloških in poslovnih parkov. Partnerji so potrdili metodologijo za identificiranje in analiziranje najboljših praks za vzpostavitev in delovanje tehnoloških ter poslovnih parkov v sodelujočih državah. Analiza bo osnova za pripravo priročnika standardov in priporočil za vzpostavitev in delovanje poslovnih inovativnih parkov. Rezultati projekta so dosegljivi na spletni strani projekta www.fidibe.eu

Tehnološki park Ljubljana bo z izkušnjami in strokovnim znanjem ključno prispeval pri dosegu ciljev ter dodatno poglobil sodelovanje s sodelujočimi partnerji.