O-STA

Predstavitev priročnika za razvoj in delovanje inovativnih poslovnih parkov

Ljubljana, 24. december 2010 - Tehnološki park Ljubljana, ki sodeluje v projektu za razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva (FIDIBE), je članom strokovnega regionalnega predstavil priročnik za razvoj in delovanje inovativnih poslovnih parkov v Jugovzhodni Evropi.

Strokovni regionalni odbor projekta FIDIBE, v katerem sodelujejo predstavniki Instituta Jožef Stefan, Instituta za ekonomske raziskave, Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, Tehnološke agencije Slovenije, Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, Gospodarske zbornice Slovenije Poslovnih angelov Slovenije, Zavoda Meta ter Tovarne podjemov, se je seznanil z vsebino priročnika za razvoj in delovanje inovativnih poslovnih parkov v Jugovzhodni Evropi.

Priročnik je eden izmed ključnih rezultatov projekta FIDIBE v katerem sodeluje devet partnerjev, organizacij (univerze, razvojne agencije, tehnološki parki, inovacijski klubi in občine), iz sedmih držav (Hrvaške, Grčije, Madžarske, Italije, Romunije, Slovaške in Slovenije). S priročnikom smo projektni partnerji identificirali in predstavili dobre prakse na področju razvoja in delovanja tehnoloških parkov / inkubatorjev v JV Evropi. Priročnik in naslavlja različne ciljne skupine. Priročnik bodo za vzpostavitev oz. razvoj različnih vrst inovativnih parkov uporabili nosilci regionalnih in nacionalnih razvojnih ter gospodarskih politik, za vzpostavitev in razvoj / širitev inovativnih parkov pa ga bodo lahko uporabili upravljavci parkov za zagotavljanje infrastrukturnih in strokovnih storitev.

Priročnik izpostavlja dobre prakse pri razvoju in delovanju inovativnih poslovnih parkov. Dobre prakse s posameznih področij smo identificirali projektni partnerji in izpostavili smo tudi tri dobre slovenske prakse. Na področju zagotavljanja strokovnega usposabljanja za podjetnike ter uporabe naprednih tehnologij pri nudenju strokovne podpore podjetjem so izpostavljene dobre prakse Tehnološkega parka Ljubljana, na področju povezovanja podpornega okolja z akademsko sfero so izpostavljene dobre prakse Tovarne podjemov iz Maribora ter na področju vzpostavitve infrastrukture za inkubator pa je izpostavljena dobra praksa Pomurskega tehnološkega parka.

Poleg priročnika, ki bo preveden tudi v slovenski jezik, bomo projektni partnerji pripravili tudi regionalne analize in študije izvedljivosti za vzpostavitev novih parkov oz. za izboljšavo že obstoječih parkov ter organizirali mednarodni seminar in konferenco za predstavitev dobrih praks, znanja in izkušenj na področju vzpostavitve in delovanja inovativnih poslovnih parkov.

Več o projektu

Na poziv programa Jugovzhodne Evrope je prispelo 821 projektnih idej. Potrjenih je bilo 42 projektov, med njimi tudi projekt FIDIBE, ki ga je oblikoval konzorcij devetih partnerjev, vključno s Tehnološkim parkom Ljubljana. Skupni tehnični sekretariat programa Jugovzhodne Evrope je za izvajanje projekta namenil 1.160.499,00 EUR z namenom povečati konkurenčnost regij v Jugovzhodni Evropi. Projekt se je pričel leta 2009 in se bo končal v letu 2011.

V okviru projekta FIDIBE so si partnerji, za povečanje inovativnega potenciala in konkurenčnosti v Jugovzhodni Evropi, zastavili:

 • nudenje podpore razvoju za oblikovanje konkurenčnih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij,
 • spodbuditi razvoj podjetništva in razvoja na znanju temelječega gospodarstva v Jugovzhodni Evropi,
 • zmanjšati razlike v gospodarskem razvoju na območju Jugovzhodne Evrope.

Problematika, ki jo naslavlja projekt FIDIBE

Območje Jugovzhodne Evrope je v primerjavi z ostalo Evrope ima nizko stopnjo uspešnosti izrabe investicij v raziskave in razvoj. Večina držav z območja se sooča z nizkimi stopnjami inovativne dejavnosti, kar neposredno vpliva tudi na konkurenčnost gospodarstva. Zaradi tega je ključnega pomena, da se vzpostavi primerne okvirje in okolje za vzpodbujanje inovativnosti v malih in srednje velikih podjetij ter investiranje v raziskave in razvoj. Osnovo za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva v Jugovzhodni Evropi naslavljajo nacionalne in regionalne inovativne politike, katerih namen je razvoj tehnoloških parkov, inkubatorjev, raziskovalnih centrih, itd. - z eno besedo inovativnih poslovnih parkov.

Učinkovitost poizkusov vzpostavljanja in nadaljnjega razvoja inovativnih poslovnih parkov je različna - obstajajo dobro uveljavljene institucije, dobre prakse in hkrati tudi iniciative, ki potrebujejo in želijo pomoč pri vzpostavljanju takšnih parkov. Projektni partnerji smo dognali, da obstaja močna potreba po uveljavljanju transnacionalnih mehanizmov, referenčnih materialov, modelov, izmenjavi najboljših praks, s temeljnim namenom zagotavljanja usklajenega razvoja podpornega podjetniškega okolja.

Konzorcij sestavlja devet partnerjev iz sedmih držav

 • Mid-Pannon regionalno razvojno podjetje (vodilni partner) - Madžarska
 • CERTH, Center za razvoj in tehnologijo - Grčija
 • Alexander Dubček Univerza, Trenčin - Slovaška
 • Sviluppo Italia Basilicata - Italija
 • Harghita deželni svet - Romunija
 • West-Pannon regionalno razvojno podjetje - Madžarska
 • Tehnološki park Ljubljana - Slovenija
 • VEGA - Italija
 • BICRO - podjetniško inovacijski center Hrvaške - Hrvaška

Dodatne informacije:

Kristina Ober, predstavnica za odnose z javnostmi

Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

Tel. 01 620 34 00, E-pošta: kristina.ober@tp-lj.si, Spletna stran: www.tp-lj.si