O-STA

Priznanja in zahvale slovenskim znanstvenikom in ostalim prijateljem SZF

Na tradicionalni letni slavnostni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacija, ki je potekala 15. decembra 2009 ob 18. uri v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg 4) so bile podeljene nagrade in priznanja za pomembne dosežke ter donatorsko, sponzorsko oz. odlično partnersko sodelovanje. Prejeli so jih najzaslužnejši posamezniki in organizacije.

Nagrado L'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin iz Pariza je prejel dr. Dušan Terčelj, priznani slovenski enolog in sicer za knjigo "Kultura vina na Slovenskem".

Priznanje "Platinasti donator" sta prejela dr. Edvard Kobal ter BTC, d.d., iz Ljubljane.

Priznanje "Zlati donator" sta prejela dva slovenska umetnika, Jože Ciuha in Goran Horvat, ter Krka, d.d., Novo mesto, Kemijski inštitut iz Ljubljane in časnik Delo.

Priznanje "Srebrni donator" so prejeli akad.prof.dr. Ivan Vidav, Igor Akrapovič, prof.dr. Tamara Lah Turnšek, akad.prof.dr. Alojz Kralj, Irina Rahowsky Kralj, Aleš Mižigoj in Eduard Čehovin.

Priznanje "Bronasti donator" je prejelo 30 posameznikov (Zoran Jankovič, dr. Lovro Šturm, dr. Marijan Peklaj, dr. Krešo Puharič, dr. Jože Krašovec, dr. Darko Černe, dr. Žan Jan Oplotnik, dr. Ana Benedetič, dr. Alojz Šercelj , dr. Metka Tekavčič, Sonja Gole, dr. Franc Kramberger, Drago Bajt, dr. Romana Jordan Cizelj, dr. Majda Žigon, dr. Vlado Dimovski, dr. Borut Božič, dr. Jakob Likar, dr. Dane Melavc, dr. Stanko Strmčnik, dr. Danica Purg, dr. Boštjan Žekš, dr. Mitja Zupančič, dr. Miran Veselič, Stane Srčič, dr. Jože Trontelj, dr. Franc Cvetaš, mag. Gregor Stražar, Marijan Prosen in Mojca Arh) ter Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana.

Za odlično partnersko sodelovanje so prejeli priznanja Urad RS za meroslovje v sestavu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Slovenski etnografski muzej iz Ljubljane, Kemijski inštitut iz Ljubljane, Krka, d.d., Novo mesto ter BTC, d.d., Ljubljana. Prve štiri organizacije bodo priznanje prejele za sodelovanje pri izvedbi 15. slovenskega festivala znanosti, BTC pa za izvedbo 1. dela večletnega projekta Znanost v BTC Cityju.

Prvič so bila podeljena tudi priznanja "Donator-institucionalni prijatelj SZF". Priznanja so prejeli Henkel Slovenija, d.o.o., Maribor; IEDC-Poslovna šola Bled, d.o.o., Bled; SKB Banka, d.d., Ljubljana; Riko, d.o.o., Ljubljana; Sava, d.d., Kranj; UPC Telemach, d.o.o., Ljubljana; Revoz, d.d., Novo mesto, ter Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana. Vsi prejemniki so priznanja prejeli za denarno podporo 15. slovenskemu festivalu znanosti.

Priznanje "Donator SZF" je bilo podeljeno Medex-u, d.d., Ljubljana, in API, d.o.o., Ljubljana. Priznanje "Bronasti sponzor" so prejele Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana; priznanje "Srebrni sponzor" pa Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana.

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana,

tel: 01 / 426 35 90, faks: 01 / 426 35 91, e-pošta: edvard.kobal@szf.si, www.szf.si