O-STA

Ekipa tovornega prometa zelo dejavna pri pridobivanju poslov: za 1,8 milijonov ton novih poslov in okoli 350 novih pogodb

Rezultati večje in proaktivne tržne usmerjenosti vodstva Slovenskih železnic so spodbudni. V poslovni enoti Tovorni promet so namreč v letošnjem letu pridobili za okoli 1,8 milijonov ton novih poslov. Sklenjenih je bilo okoli 350 novih pogodb s poslovnimi partnerji, ki že uporabljajo storitve tovornega prometa Slovenskih železnic, pa tudi z novimi, ki se prej niso odločali za prevoze po železnici.

Glede na spremenjene tržne razmere, ki jih prinaša liberalizacija trga, je poslovna enota Tovorni promet vstopila v novo obdobje svojega delovanja. Nove razmere pomenijo vstop globalnih konkurentov na naš trg in delni izgubi tržnega deleža se ni bilo mogoče izogniti. Po drugi strani pa prav nove razmere na trgu prinašajo niz poslovnih priložnosti. Novo vodstvo tovornega prometa ima strategijo in je odločeno, da bo sistem poslovanja tudi na področju tovornega prometa hitro prilagodilo novim razmeram in dobro izkoristilo nove priložnosti, ki jih ponuja spremenjeni sistem.

Usposabljanje prodajnega tima, širitev poslovanja na področje celostne logistične storitve, poudarjeno usmerjanje k potrebam kupcev, povezovanje s ključnimi partnerji, povečevanje aktivnosti v tujini in širitev na nove trge v regiji jugovzhodne Evrope, razvoj sodobnega logističnega terminala Moste, optimizacija procesov poslovanja in povečevanje produktivnosti, racionalizacija materialnih stroškov so nekatere med glavnimi aktivnostmi, ki jih je poslovna enota Tovorni promet že začela aktivno izvajati.

Direktor Tovornega prometa Robert Vuga je spregovoril nekaterih večjih poslih, ki jih je prodajna ekipa tovornega prometa pridobila v zadnjem obdobju:

*Pomembno pridobitev pomenijo pridobljeni posli prevozov kmetijskih proizvodov iz Romunije, Srbije, Hrvaške in Madžarske v Italijo. V tem segmentu je bil v zadnjih štirih mesecih povečan promet za več kot 400 dodatnih vlakov.

*Oktobra so začeli potekati novi prevozi biodizla iz Hrvaške v Avstrijo in plina iz Madžarske v Italijo, za dva vlaka več na teden.

*Ponovno so pridobili pomembno stranko, ki jo je spomladi prevzela konkurenca in tako je konec oktobra začel ponovno potekati prevoz rezanega lesa iz Avstrije v Koper.

*V novembru so dodatno pridobili prevoze aluminija in kave iz Kopra v Srbijo.

*V začetku decembra so ponovno aktivirali prevoz avtomobilov iz Novega mesta v Francijo. Do konca leta je napovedanih 9 tovrstnih prevozov oz. vlakov.

*Pridobili so dodatni prevoz peska iz Slovaške v Slovenijo.

*Tovorni promet Slovenskih železnic po novem opravlja tudi prevoz glinice iz Republike Srbske. Slovenske železnice kot nosilec posla zagotavljajo logistično verigo na vsej prevozni poti, kar je zahteven projekt, ki potrjuje kakovost storitev Slovenskih železnic, saj proizvodnja aluminija zahteva kontinuirano dobavo vhodnih surovin; količine teh surovin so kar precejšnje, saj znašajo okrog 75.000 ton.

*Pomembna pridobitev so tudi prevozi kalcijevega karbonata za Nemčijo, Avstrijo in Švico; prevoz preko 50.000 ton blaga že poteka.

*Opravljen je bil že prvi prevoz oz. izvoz železnih izdelkov v Nemčijo, v prihodnjem letu predvidevajo več kot 20.000 ton tovrstnega tovora.

To je le nekaj večjih poslov, ki jih je direktor tovornega prometa Robert Vuga glede na varovanje poslovne skrivnosti lahko razkril. Kot pravi, razmere na trgu prevozov zaradi gospodarske krize niso optimalne, a postavil je jasno strategijo in je odločen, da si bodo s sodelavci z vso močjo prizadevali za nove posle, se prilagodili novim razmeram in kar se le da izkoristil nove priložnosti, ki jih ponuja spremenjeni sistem.