O-STA

Osnovna šola Tržič se bo ogrevala bolj ekološko

Občina Tržič je v preteklih dneh skupaj z Osnovno šolo Tržič in Elektrom Gorenjska d.d. podpisala pogodbo o postavitvi enote za soproizvodnjo električne in toplotne energije v OŠ Tržič. Projekt, ki ga bo v celoti financiralo podjetje Elektro Gorenjska, d.d. bo pomenil doprinos k učinkoviti rabi energije, povečanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo, obenem pa bo tudi prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Elektro Gorenjska bo v kotlovnici tržiške šole postavil napravo, ki bo iz zemeljskega plina proizvajala električno in toplotno energijo, ki ju bo porabljala šola oz. bo distribuirana v omrežje. Tehnologija kogeneracije omogoča velike prihranke primarne energije v primerjavi z ločenim pridobivanjem električne energije in toplote, zato je postala zanimiva na področju ogrevanja in priprave tople sanitarne vode ter pri proizvodnji električne energije v večjih poslovnih in stanovanjskih objektih.

Osnova šola Tržič se bo ceneje ogrevala, električna energija bo pridobljena tudi bolj ekološko. Gre za nadaljevanje izrazito uspešnega sodelovanja med družbo Elektro Gorenjska in Občino Tržič, katerega plod je ogrevanje na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Lom in sončna elektrarna na strehi Osnovne šole Križe. V Tržiču se torej zavedamo pomena trajnostnega pridobivanja energije in jasnega sporočila mladi generaciji, da je zmanjševanje negativnih vplivov na okolje eden od temeljev prihodnjega razvoja.

Kontaktna oseba:

  • Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave. Tel.: 04/ 59 71 510