O-STA

Nova podoba Leka na svetovnem spletu

www.lek.si od danes dalje vsebinsko in oblikovno prenovljen – V ospredju so komunikacijske potrebe uporabnikov – Sodobna navigacijska arhitektura in način predstavitve vsebin


Farmacevtska družba Lek je danes predstavila prenovljeno podobo svojega spletnega mesta na svetovnem spletu. Temeljni cilj ustvarjalcev in skrbnikov posameznih vsebinskih strani je omogočiti enostavnost dostopa do točnih in koristnih informacij za ključne ciljne javnosti Leka.

Prenovo Lekovega spletnega mesta smo začeli z namenom zagotoviti učinkovito spletno komuniciranje poslanstva in vizije Leka ter dvigniti raven uresničevanja komunikacijskih potreb uporabniških skupin. Pri tem smo izhajali iz analize uporabniških potreb ter za ključne ciljne javnosti pripravili vsebine, ki so namenjen prav njim.

Ob vsebinsko obogateni predstavitvi poslovne skupine Lek in njene osnovne dejavnosti - skrbi za zdravje - smo ustvarili nove strani za delničarje in vlagatelje, medije ter stran o Lekovih raziskavah in razvoju.

Spletno mesto je narejeno v skladu s sodobnimi trendi ustvarjanja spletnih mest in je za slepe, slabovidne in druge funkcionalno ovirane uporabnike, ki uporabljajo prilagojene brskljalnike, na voljo tudi v tekstovni obliki.

Iskalnik pregleduje celotno vsebino vseh besedil in se dnevno ažurira (reindeksira). Z ukazom natisni se pri večini strani pride do strani, ki so prilagojene za tiskanje. Strani smo oblikovali za tretje in naprednejše različice brskljalnikov. Nekatere dokumente smo ponudili v Adobe Acrobat oziroma .pdf obliki, ki omogoča optimalno tiskanje.

Spletno mesto je prestrukturirano tako, da skuša na najboljši način podpirati komunikacijo s ključnimi javnostmi. S tako naravnano strukturo in močno razširjeno vsebino se novo spletno mesto Leka lahko primerja z najbolj naprednimi spletnimi projekti v svetovnem merilu.

Arhitektura spletnega mesta je sedaj prilagojena potrebam, željam in pričakovanjem uporabnikov. Podprta je s strateško odločitvijo, da bo v prihodnje Lek svojo prisotnost na svetovnem spletu razvijal tudi z vključitvijo spletnih mest povezanih družb na ključnih trgih, spletnih mest posameznih izdelkov iz programa Lekove domače lekarne ter tematskih strani, ki izkazujejo naravnanost družbe k skrbi za zdravje ljudi in prispevajo k posrednem uveljavljanju blagovne znamke Lek.

Lek prav tako razmišlja tudi o drugih možnostih, ki jih ponuja svetovni splet (e-poslovanje, trženje ipd.), pri čemer mora upoštevati zakonska določila, ki so za farmacevtsko industrijo na svetovnem spletu nekoliko omejujoča.

Prenovo Lekovega spletnega mesta je skozi vse faze od načrtovanja in priprav do izdelave in objave vodila projektna skupina, ki so jo sestavljali sodelavci družbe Lek in podjetja Literal.