O-STA

Poslovni rezultati 2009 Skupine Renault

CILJ POZITIVEN PROSTI DENARNI TOK DOSEŽEN

V zelo težkih okoliščinah leta 2009 je plan aktivnosti Skupine Renault v drugem polletju prinesel pozitivne rezultate. Renault je uresničil svoj prednostni cilj, in sicer je dosegel pozitiven prosti denarni tok.

· Prihodki Skupine znašajo 33.712 milijonov evrov. Na letni ravni so se znižali za 10,8 %, vendar so se v zadnjem četrtletju zvišali za 25 %.

· Svetovni tržni delež (osebna in gospodarska vozila) se rahlo povečuje (0,1 točke) in se je izboljšal v drugem polletju (0,2 točke v svetu in 1,4 točke v Evropi).

· Marža iz osnovne dejavnosti Skupine znaša -396 milijonov evrov, kar predstavlja -1,2 % prihodkov (+224 milijonov evrov v drugem polletju oziroma +1,3 % prihodkov).

· Poslovni izid znaša -955 milijonov evrov (od tega -9 milijonov evrov v drugem polletju).

· Čisti poslovni izid je negativen in znaša -3.068 milijonov evrov (od tega -356 milijonov evrov v drugem polletju), od tega polovica (-1.561 milijonov evrov) izhaja iz poslovanja pridruženih podjetij.

· Skupina beleži pozitiven prosti denarni tok v višini 2.088 milijonov evrov, s katerim se je znižala neto finančna zadolženost avtomobilske dejavnosti za 2.023 milijonov evrov in zdaj znaša 5.921 milijonov evrov.

· Likvidnostna rezerva avtomobilske dejavnosti znaša 9.478 milijonov evrov, od tega 4.070 milijonov evrov neizkoriščenih kreditov in 5.408 milijonov evrov denarnih in enakovrednih sredstev.

... več v pripetem sporočilu za medije

Nevenka BAŠEK ZILDŽOVIĆ
vodja Sl. za stike z inst. javnostmi in mediji/Responsable Service AP et rel. media
Revoz, d.d.
Belokranjska cesta 4
8000 Novo mesto
Slovenija/Slovénie
Tel. +386 7 3315 834