O-STA

Sporočilo Nadzornega sveta Pošte Slovenije

Maribor, 19. februar 2010 - Kadrovska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije je danes odprla prijave kandidatov na 29. januarja 2010 v Uradnem listu objavljeni delovni mesti generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije. Prispelo je 5 prijav za delovno mesto generalnega direktorja in 8 prijav za delovno mesto namestnika generalnega direktorja. Nadzorni svet bo o imenovanju razpravljal in predvidoma odločal na naslednji seji nadzornega sveta 10. marca 2010.

Drago Bahun, predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije

Zoran LIČEN, Služba za odnose z javnostmi / Public Relations office