O-STA

Krka zelo uspešna v prvih enajstih mesecih

Krka, d. d., Novo mesto je v enajstih mesecih letošnjega leta prodala za 66,5 milijarde SIT izdelkov, kar je za 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Doseženi rezultati presegajo vse zastavljene cilje. Nadzorni svet Krke je na svoji redni seji, 29. novembra 2001, med drugim obravnaval rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Tako prodajni rezultati kot kazalniki poslovanja tega obdobja presegajo zastavljene načrte.

Ker so na voljo že prodajni rezultati za obdobje januar - november, se je uprava Krke, d. d., Novo mesto odločila, da namesto z devetmesečnimi podatki javnost seznani z novejšimi. Dosežena prodaja izdelkov in storitev za obdobje januar - november znaša 66,5 milijarde SIT in že presega celoletno lansko prodajo in je za 20 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani. Največji porast beleži s prodajo lastnih generičnih izdelkov.

Krkin cilj je čimbolj uravnotežiti prodajo na petih prodajnih stebrih: Sloveniji, jugovzhodni Evropi (države nekdanje Jugoslavije, Romunija, Bolgarija in Albanija), vzhodni Evropi (države nekdanje Sovjetske zveze), srednji Evropi (Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska) ter zahodni Evropi, ZDA in ostalem svetu.

Dvajset odstotkov izdelkov in storitev je Krka prodala na domačem trgu, ostalo so izvozili. Prodaja v letošnjem letu je najbolj porasla na trgih vzhodne in srednje Evrope, kjer sta najpomembnejši tržišči Ruska federacija oz. Poljska.

V skladu z zastavljenimi cilji potekajo tudi investicije. Konec oktobra je bil odprt proizvodno-distribucijski center v Varšavi, dokončana pa je tudi največja investicija Krke sploh, tovarna za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, NOTOL. Do konca meseca novembra so bili opravljeni vsi inšpekcijski in izvedenski pregledi obrata. V mesecu decembru pa načrtujejo pričetek poskusne proizvodnje.