O-STA

Dodatno pojasnilo ob napovedanem zmanjševanju števila voženj potniških vlakov

V slovenskih medijih smo v zadnjih dneh lahko zasledili številna poročila in komentarje ob napovedanem zmanjševanju števila voženj potniških vlakov z novim voznim redom, ki bo začel veljati 16. decembra 2001. Zato želimo še enkrat korektno pojasniti vzroke in kriterije za zmanjševanje števila voženj vlakov.

Slovenske železnice so za novo voznoredno obdobje (od 16. decembra 2001 do 14. decembra 2002) pripravile zmanjšan oziroma reduciran vozni red potniških vlakov. Novi vozni red je tudi že potrdila Direkcija za železniški promet v Mariboru, s katero so bile predhodno usklajene vožnje posameznih vlakov ob koncu tedna tudi na progah Divača-Rakitovec, Metlika-Novo mesto, Celje-Velenje in Celje-Grobelno-Rogatec.

Glavni kriterij za izvedbo zmanjšanja števila voženj potniških vlakov je zasedenost posameznih vlakov po progovnih odsekih in s tem posledično tudi rentabilnost glede na pokrivanje stroškov s prihodki. Reduciranje voženj bo izvedeno po vsej Sloveniji, zajelo pa bo vlake, ki nikakor ne dosegajo rentabilnosti. Zmanjšanje števila voženj vlakov ne bo prizadelo velikega števila potnikov, po naši oceni le okoli 2,3 % vseh potnikov. Število voženj smo zmanjševali predvsem ob koncih tedna, nekatere vlake, ki vam jih predstavljamo v tabeli, pa smo ukinili v celoti.

Zap.št.	Št. vlaka	Zasedenost	Relacija	Odhod	Prihod
1.		905	19,8 %	Maribor - Ljubljana	10:50	12:35
2.		906	17,2 % 	Ljubljana - Maribor	10:45	12:30
3.		2256	17,6 %	Dobova - Ljubljana	8:40	10:34
4.		2217	6,7 %	Ljubljana - Litija	7:15	7:46
5.		2224	23,0 %	Litija - Ljubljana	8:01	8:32
6.		2205	6,7 %	Ljubljana – Zidani Most	22:50	23:53
7.		3166	24,8 %	Ljubljana – Kamnik Graben	8:15	9:01
8.		3171	26,4 %	Kamnik Graben - Ljubljana	9:15	10:04
9.		2980	19,7 %	Poljčane - Maribor	4:45	5:18
10.		3614	22,0 %	Imeno - Stranje	8:29	8:48
11.		4321	14,2 %	Divača - Koper	6:20	7:08
12.		4322	22,0 %	Koper - Divača	13:30	14:23
13.		7703	11,9 %	Divača - Buzet	9:40	10:43
14.		7700	11,9 %	Buzet - Divača	10:58	11:58
15.		2711	6,2 %	Pivka – Ilirska Bistrica	21:00	21:15
16.		3371	11,3 %	Trebnje – Novo mesto Kandija	5:12	5:43

Iz njihove zasedenosti je jasno videti, da vlaki vozijo pod mejo rentabilnosti in so zatorej nezanimivi za vožnjo. V celoti bo po vsej Sloveniji ukinjenih 16 vlakov, vključno z dvema vlakoma ICS. Njihova povprečna zasedenost je 18,1 %, kar je za skoraj polovico manj od povprečne zasedenosti vseh vlakov v Sloveniji.

91 vlakov, ki so do sedaj vozili vsak dan, pa z novim voznim redom ne bo vozilo ob sobotah oziroma ob nedeljah, torej ne gre za ukinjanje celotnih vlakov, pač pa za zmanjševanje števila njihovih voženj, saj bodo vozili med tednom, ne pa ob koncu tedna.
Na novo bo vpeljanih 5 vlakov.

Tako je za voznoredno obdobje od 16. decembra 2001 do 14. decembra 2002 zmanjšan obseg voženj v potniškem prometu za 8,8 % glede na sedanji vozni red.

Pri interpretaciji odstotkov zasedenosti, s katerimi zelo radi postrežejo nasprotniki zmanjševanja števila moramo biti natančni. Slovenske železnice redno opravljajo štetje potnikov na vseh vlakih SŽ in podatki so odsev realnega stanja. Dejstvo je, da Slovenske železnice ne želijo primerjati odstotkov zasedenosti posameznega vlaka, ampak želijo storitev predstaviti kot enovito celoto za vse območje Slovenije. Torej posamezni vlaki so lahko tudi bolje zasedeni od spodnjega minimuma za zmanjševanje števila voženj, vendar pa en sam vlak ni dovolj, za pokritje stroškov obratovanja cele proge, vozil in osebja. Torej je povsem nekorektno in neprimerno primerjati posamezne vlake, temveč je vedno potrebno pogledati celotno sliko na nekem območju.

Še enkrat poudarjamo, da ponudbo krčimo pač takrat, ko ni povpraševanja po prevozu.

Dejstvo pa je, da se morajo Slovenske železnice na vseh področjih prilagajati zahtevam trga in poslovati po vse bolj zahtevnih tržnih principih, v kar nas sili tudi vse močnejša konkurenca.