O-STA

MiniMAX vodi poslovanje prek 8.500 podjetij in ustanov

Računovodski servisi in podjetja so prek spletne programske storitve za vodenje poslovanja miniMAX do 31. marca oddali 8.533 letnih poročil oziroma prek 300 % več kot leta 2009.

ŠEMPETER PRI GORICI, 1. april 2010 - Leto 2009 je storitve poslovne programske opreme dokončno utrdilo kot najboljšo rešitev za informacijsko podporo poslovanja majhnih organizacij. V podjetju SAOP, ki je vodilni slovenski proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, so sporočili, da je bilo prek spletne rešitve miniMAX v zakonsko predvidenem roku oddanih 8.533 letnih poročil za gospodarske družbe, zasebnike in društva. V letu poprej je bilo prek miniMAXa izdanih skupno 2.458 letnih poročil.

SAOP je z zadnjo različico miniMAXa 8.0 uporabnikom zagotovil še prijaznejše postopke knjiženja in računovodskih obdelav, kar je pomembno vplivalo na to, da se je povečala uporaba tega programa tudi pri izdelavi letnih bilanc. "miniMAX v celoti avtomatizira postopek izdelave zaključnih poročil, kar omogoča, da jih lažje pripravijo tudi uporabniki, ki niso prekaljeni računovodje," je povedal Marko Češnovar, vodja prodaje miniMAXa v podjetju SAOP. Ena od takšnih poenostavitev je, da program samodejno in naenkrat pripravi obe zaključni poročili: Izkaz stanja - bilanco stanja ter Izkaz poslovnega izida - izkaz uspeha.

Podjetja so morala zaključna poročila oddati do 31. marca, pri čemer je bila večina poročil v miniMAXu izdelanih v zadnjih 10 dnevih. "Letos se je število oddanih zaključnih poročil povečalo za več kot trikrat v primerjavi z lanskim letom, storitev pa je delovala stabilno in odzivno, kljub temu, da se je v zadnjih dneh procesiralo dnevno več sto zaključnih poročil," je povedal Matevž Jenko, produktni vodja miniMAXa v podjetju SAOP. Zaradi tehnološke prenove miniMAXa, ki so jo izvedli lani, so uporabniki kljub največji obremenitvi sistema na letni ravni brez težav zaključevali poslovanje iz leta 2009 in izvajali vsakodnevna opravila.

Uporaba storitev poslovnega informacijskega sistema miniMAX se je v lanskem letu povečala za dobrih 75 odstotkov. V letu 2009 je miniMAX pričelo uporabljati 506 organizacij v primerjavi s 375 novimi uporabniki leta 2008. miniMAX za vodenje poslovanja samostojnih podjetnikov in malih podjetij ter ustanov trenutno uporablja 593 računovodskih servisov po vsej državi.

Dodatne informacije:
Peter Krkoč, Marketing in odnosi z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23, M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si