O-STA

Tudi ženske pomembno prispevajo k razvoju informacijskih tehnologij v Evropi

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor in slovenska podružnica Microsofta sta organizirali okroglo mizo "Ženske v IT-ju", posvečeno izzivom vse slabše zastopanosti žensk v panogi informacijskih tehnologij. Podatki Evropske komisije namreč kažejo, da je v evropskem IT-sektorju štiri petine zaposlenih moških, delež žensk pa se kljub vse večji prisotnosti informacijskih tehnologij v vsakdanjem življenju in številnim priložnostim, ki jih ta dinamična panoga nudi za osebni in strokovni razvoj, še zmanjšuje. Neizkoriščanje vseh talentov negativno vpliva tako na konkurenčnost in inovativnost panoge kot na zaposlitvene možnosti žensk, ki bi lahko v tem sektorju našle bogate možnosti za karierni uspeh. Na okrogli mizi so svoje izkušnje in poglede na delo v IT-panogi predstavile uspešne ženske iz uglednih slovenskih IT-podjetij.

Informacijske in komunikacijske tehnologije so ključnega pomena za prihodnost Evrope in uresničevanje Lizbonske strategije, saj krepijo rast storilnosti in inovativnosti, omogočajo modernizacijo javnih storitev ter podpirajo napredek znanosti ter tehnologije. Kar polovico rasti storilnosti v EU je mogoče pripisati učinkom informacijsko-komunikacijskih tehnologij na izdelke, storitve in poslovne procese. IKT-sektor v evropskem kosmatem družbenem proizvodu prispeva več kot 5 odstotkov, prav tako ustvarja več kot 4 odstotke vseh delovnih mest. Beleži nadpovprečne stopnje rasti in sodi med najbolj inovativne in raziskovalno intenzivne sektorje, saj je odgovoren za kar četrtino vseh raziskovalnih dejavnosti v evropskem poslovnem sektorju.

Kljub izrednemu pomenu informacijskih tehnologij za prihodnost Evrope se vedno manj mladih, zlasti pa žensk, odloča za študij in poklice s tega področja. Študija mreže European Schoolnet je tako pokazala, da ženske v izobraževanju o IT-ju še zdaleč niso zastopane v zadovoljivi meri. V letu 2004 so predstavljale manj kot 25 odstotkov vseh študentov računalniške smeri v 27 državah članicah Evropske unije. Med menedžerji informacijskih sistemov je samo 27,8 odstotka žensk, medtem ko je njihov delež med inženirji računalniške strojne opreme le 9,6-odstoten. Ženske zavzemajo le 5,8 odstotka visokih akademskih položajev v inženirstvu in na tehnoloških področjih.

"V Microsoftu smo velik zagovornik spodbujanja žensk, da poiščejo svojo prihodnost v naši panogi, saj se zavedamo, da sta njena rast in konkurenčnost še kako odvisni od sposobnosti, da privabimo najboljše talente," je povedal Matej Potokar, generalni direktor slovenske podružnice Microsofta. "Odpraviti moramo stereotipe, da so informacijske tehnologije izključno moška domena, ter ženskam bolje predstaviti številne priložnosti za osebni in karierni razvoj, ki jih ta panoga nedvomno nudi. Nihče si ne more privoščiti, da bi še naprej zanemarjal ustvarjalni potencial polovice prebivalstva."

Na okrogli mizi v Mariboru, ki je potekala v sredo, 7. aprila 2010, v okviru dogodka Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri 2010, so sodelovale Darja Murkovič Žigart (direktorica Sektorja za informatiko Pošte Slovenije), Andja Komšo (vodja poslovnega razvoja, Hermes Softlab), Ana Lampret (direktorica prodaje programa Microsoft Dynamics NAV, SRC), Tina Škerlj (izvršna direktorica področja Poslovne rešitve, S&T) in Maja Kalan (tehnična vodja projektov, Microsoft Slovenija). Udeleženke so spregovorile o svojih izkušnjah z delom v IT-panogi in v IT-podjetjih, kjer trenutno še vedno prevladujejo moški, ter kaj bi bilo po njihovem mnenju mogoče storiti za povečanje zastopanosti žensk, še zlasti med vodilnimi kadri IT. Strinjale so se, da svet informacijskih tehnologij, ki zaradi hitrih sprememb in inovativnosti sodi med najbolj zanimive panoge prihodnosti, ne sme ostati svet moških, saj lahko ženske prinesejo nova, drugačna znanja in spretnosti ter znatno ublažijo vse večji problem pomanjkanja usposobljenih kadrov.

Spletna stran: http://www.microsoft.com/slovenija/novinarji/

Simona Rakuša, vodja odnosov z javnostmi: simonar@microsoft.com, Microsoft d.o.o., tel. (01) 5 846 100