O-STA

Predstavitev akcije S KOLESOM CELJE

V partnerskem sodelovanju med Celjskim mladinskim centrom, Klubom študentov občine Celje, Zavodom Celeia Celje in generalnim pokroviteljem akcije - družbo Simbio, d.o.o., bomo izvedli AKCIJO ZBIRANJA KOLES "S KOLESOM ... CELJE". V okviru akcije bomo izmed zbranih koles izbrali najbolj varna in usposobljena kolesa za namene izposoje tako turistom kot tudi Celjanom. Točke za izposojo bodo na lokacijah: TIC center (Krekov trg 3, 3000 Celje) in Celjski mladinski center Celje (Mariborska ulica 2, 3000 Celje). Akcija zbiranja koles pomeni korak naprej predhodnim pobudam občine - S KOLESOM PO MESTU, ko je center mesta zaprt za motorni promet.

Kako bo akcija potekala?

Od 19. 4. do 24. 4. 2010

Generalni pokrovitelj akcije - Simbio, d.o.o., je pokrovitelj radijskega oglaševanja na Radiu Fantasy, ki bo potekalo od 19. 4. do 24. 4. 2010.

22. 4. 2010

  • KŠOC je organizator dogodka na DAN ZEMLJE - akcija ZAČUTI ZEMLJO. Po mestu bodo vozili kolesa z novim logotipom S KOLESOM...CELJE in pozivali k akciji zbiranja koles na dan 23. 4. in 24. 4. 2010.
  • Zavod Celeia Celje bo na Krekovem trgu postavil info tablo, kjer bodo prisotne tudi informacije o kolesarjenju po mestu Celje.

23. 4. in 24. 4.2010

Zbiranje koles bo potekalo dne 23. 4. in 24. 4. 2010 na dveh zbirnih mestih:

1.Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, 3000 Celje

Petek, 23. 4. 2010, od 10.00 do 19.00 ure

Sobota, 24. 4. 2010, od 10.00 do 13.00 ure.

Kontakt: g. Tilen Križnik (040 756 009, 031 374 648)

2.Zavod Celeia Celje (TIC Celje), Krekov trg 3, 3000 Celje

Petek, 23. 4. 2010, od 10.00 do 19.00 ure

Sobota, 24. 4. 2010, od 10.00 do 13.00 ure.

Kontakt: g. Andrej Črepinšek (040 756 009, 031 374 648)

Po 24. 4. bomo kolesa pregledali, uredili, v enotni podobi - na kolesih predvidevamo tudi oglaševalski prostor z logotipom akcije kot tudi logotipi partnerjev. Kolesa bomo dali v obtok predvidoma v mesecu maju.

Logotip akcije je nastal v okviru celostne podobe za mesto Celje, s katero upravlja Zavod Celeia Celje.

Za tovrstno skupno akcijo smo se partnerji odločili zaradi:

  1. IZJAVA: CELJSKI MLADINSKI CENTER (ga. Špela Božinović, odnosi z javnostmi).

"Celjski mladinski center (MCC) bo 10. junija 2010 odprl mladinski hotel MCC hostel. Ker želimo svojim gostom in drugim turistom mesta Celja v dodatni - športni ponudbi ponuditi brezplačno izposojo koles, smo se odločili organizirati akcijo zbiranja starih koles. Hkrati se zavedamo, da je potrebno ekološko osveščati prebivalstvo in z različnimi akcijami težiti k zmanjšanju prometa v mestnem jedru. Prebivalcem je potrebno ponuditi možnost za aktivno preživljanje prostega časa, med katere spadajo različne vrste gibanja, v našem primeru kolesarjenje. Z našo akcijo bomo tako namenili podporo lokalnemu in turističnemu prebivalstvu. Hkrati se omenjena akcija navezuje na Svetovni dan zdravja (7. 4.), akcijo Očistimo Slovenijo (17. 4.) in Dan Zemlje (22. 4.), zaradi česar bomo pri akciji sodelovali s Klubom študentov občine Celje (KŠOC), Zavodom Celeio in Simbiom, ki je hkrati pokrovitelj akcije. Vsaka organizacija zase je imela svojo idejo in svoj cilj. Glede na to, da vsi delujemo v istem lokalnem okolju, smo se odločili za sodelovanje."

  1. IZJAVA: KLUB ŠTUDENTOV OBČINE CELJE (ga. Špela Pavlin, predstavnica za odnose z javnostmi in vodja marketinga).

"Klub študentov občine Celje (KŠOC) si vsako leto v okviru dneva Zemlje prizadeva izpeljati akcijo ekološkega ozaveščanja, ki jo poimenuje Začuti Zemljo. S preteklimi čistilnimi akcijami smo želeli spodbuditi mlade k sodelovanju za čistejše mesto, v katerem živijo. Letos se nam je porodila ideja o možnosti izposoje koles za mlade popotnike mesta Celje kot tudi za vse mestne prebivalce. V sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom, Zavodom Celeia in podjetjem Simbio smo se odločili za skupno akcijo zbiranja rabljenih koles za namene izposoje."

  1. Izjava: ZAVOD CELEIA CELJE (ga. Urša Dorn, svetovalka za turizem)

"Celje je idealna kolesarska destinacija. Turistična infrastruktura se je v zadnjem letu močno okrepila tudi izven mesta - Šmartinsko jezero, Celjska koča, Savinjsko nabrežje ... S ponudbo izposoje kolesa bomo turistom kot tudi Celjanom lahko ponudili in pokazali več Celja kot do sedaj. Hkrati bomo turiste lahko v Celju zadržali za dlje časa in spodbudili prenočitve v mestu s ponudbo "kolesarskega paketa". Naša želja je, da bi se tudi v privatnem sektorju ponudniki opogumili in pripravili "kolesarjem prijazno" ponudbo, npr. hoteli, penzioni. Upamo, da bomo pripomogli k zmanjšanju motornega prometa v mestnem jedru. Spodbujanje osveščenosti prebivalcev glede vzrokov za onesnaževanje okolja je vedno večja in verjamemo, da bodo Celjani sprejeli akcijo kot pozitivno za mesto in želeli prispevati k zdravemu in prijaznemu Celju."

  1. Izjava: SIMBIO, d.o.o. (Helena Kojnik, predstavnica za odnose z javnostmi)

"V družbi Simbio smo z veseljem prevzeli pokroviteljstvo nad ekološko osveščevalno akcijo, saj vedno radi podpremo vse izvirne aktivnosti, ki prispevajo k dolgoročnemu ohranjanju okolja. Zbiranje starih koles je odličen primer, kako se lahko različni partnerji v lokalnem okolju povežejo med sabo in skupaj naredijo korak k preprečevanju nastajanje vedno novih količin odpadkov. Kolesa in podobne stvari, ki jih ne potrebujemo več, se lahko podarimo nekomu, ki jih potrebuje, lahko tudi kupujemo izdelke, ki jih lahko večkrat uporabimo - steklenice namesto plastenk, baterije za ponovno polnjenje, vrečke iz blaga ipd. Prepričani smo, da bo akcija uspela, saj se vedno več ljudi zaveda pomena trajnostnega razvoja in čistega okolja. To potrjujejo tudi podatki o zbranih odpadkih - vedno manj se jih odlaga in vedno več ločeno zbere. "